رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | 20 Oct 2018
خانه » اخبار » ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ : ﺣﮑﻢ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ : ﺣﮑﻢ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس سیاسی

ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ : ﺭﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺟﻮﺳﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻔﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﻢ ﺭﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺟﺪﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﻣﻠﮑﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ، ﮐﺎﺭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ، ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺭﺍﯼ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﯼ ﻗﻄﻌﯽ، ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ .

ﻣﻠﮑﯽ ﮔﻔﺖ : ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
عشایر کرمانشاه در خطر ورشکستگی

ریگا کوردستان سرویس اقتصادی   بهزاد خالوندی ریگا کوردستان به نقل از مجله اقتصادی کانی؛ عشایر این روزها با یک بحران جدی روبرو هستند. فصل فروش دام فرارسیده ولی پیدا کردن یک خریدار مناسب برای گوسفندان پرواری بسیار دشوار است. در سالیان گذشته در این فصل با توجه به تولید مازاد ۱۰ هزار تنی گوشت […]

پس از چهار سال از سرنوشت ٣١٠٢ ایزدی اسیر خبری در دست نیست

ریگا کوردستان – سرویس حقوق بشر به گزارش ریگا کوردستان و بر اساس آمار نهادهای حکومت اقلیم کردستان از سرنوشت ۴٨ درصد ایزدی‌هایی که حین حمله داعش به شنگال از سوی این گروهک تبهکار ربوده شدند خبری از آنها تا کنون در دست نیست بنابر آمار رسمی سازمان‌های حکومت اقلیم پس از حمله داعش در […]

نقشه راه منبج مدلی برای تمام مناطق تحت کنترل پ.ک.ک در سوریه است

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در اظهاراتی عنوان کرده است: نقشه راه منبج مدلی برای تمام مناطق تحت کنترل شاخه نظامی پ.ک.ک در سوریه موسوم به YPG است.

مصاحبه آرشیو
یک پژوهشگر کرمانشاهی: منابع طبیعی موجود به سرعت درحال اتمام هستند/نیازمند بازنگری در فرهنگ کار هستیم

یک پژوهشگر کرمانشاهی:
منابع طبیعی موجود به سرعت درحال اتمام هستند/ نیازمند بازنگری در فرهنگ کار هستیم.

«گل انار» ارژنگ

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی مرادی، خلیلی، افضلی و نظری کرمانشاهی بررسی کردند «گل انار» ارژنگ سحر رنجبر: می‌گویند شاعر دیکتاتور هم هست. اما فقط در شعر خودش این ویژگی را دارد. در واقع چنانچه فاقد این ویژگی باشد نمی‌تواند بر کلماتش تسلط یابد و کسی که کلماتش از او فرمان‌برداری نکنند شاعر نیست. شعر […]

وقتی که محدودیت ها به تو می بازند

ریگا کوردستان – سرویس ورزشی (مصاحبه اختصاصی با صدیقه گراوند دختر ورزشکار کورد و نایب قهرمان کاراته آسیا) ‎سئوال: خودتان را کامل معرفی کنید؟ چند سالتان است، ورزش را از کجا شروع کردید؟ چه شد که سراغ ورزش رفتید؟ ‎جواب: من صدیقه گراوند هستم متولد ١٣۶٨، چون خیلی ورزش را دوست داشتم در سن ١۵ سالگی […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.