رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ | 23 Feb 2019
خانه » اخبار » ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭﯾﮋﻩ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﻣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

تاریخ انتشار : ۸ تیر ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس احتماعی

 

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭﯾﮋﻩ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﻣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ . ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭﯾﮋﻩ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﻣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.