رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ | 23 Feb 2019
خانه » اخبار » میراث فرهنگی هرسین قربانی ندانم کاری و بی توجهی
میراث فرهنگی هرسین قربانی ندانم کاری و بی توجهی

تمدن چند هزار ساله هرسین در سایه بی توجهی و ندانم کاری مسئولان میراث فرهنگی کرمانشاه

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی 

به گزارش ریگا کوردستان، از نشانەهای قدمت و تمدن روستای تمرگ در شهرستان هرسین زاغەهای تاریخی چند هزار ساله آن است که در سالیان نەچندان دور از حرمت خاصی در نزد بومیان برخوردار بود و آنها بدون حضور دستگاەهای متولی امر از آنها نگهداری و مراقبت می کردند اما متاسفانه امروزە گرد فراموشی بر آنها نشسته و این آثار درحال نابودی هستند.
نخستین گام در پروسه تخریب و هتک حرمت این میراث باستانی ساخت درمانگاه در محدودە آنها بود، نفس ساخت بناهای خدماتی آن هم درمانگاە از اوجب واجبات است اما در مکان خود نە در محدودە میراث فرهنگی ساکنان این زیستگاە.
دومین اقدام ناصواب نیز احداث مدرسه در حریم زاغەها بود، مدرسەای که قسمتی از این آثار برای ساخت آن تخریب شد.
حاصل ساخت درمانگاه و مدرسه تجمع زبالە و ایجاد مکانی مناسب برای بیتوتە افراد معتاد و متجاهر بود که متعاقب آن سومین گام در تخریب این آثار نیز استارت خورد: افراد محلی پس از شکستە شدن حرمت این آثار برای ساختمان سازی قسمتی از زاغەها را تخریب کردند.
بە گفتە یکی از ساکنان بومی، این زاغەها سال ها و نسل ها مورد توجە و حمایت بومیان بود و خاطرات کودکانه اکثر مردم روستا در آنجا شکل گرفتە است. این فرد تمرگی نقل می کند کە در سال های پیش اتراق بی آزار چند خانوار از عشایر در این محدوده واکنش تند بومیان را در پی داشت که با وساطت ریش سفیدان ختم بە خیر شد، زیرا تا آن روزها مردم اعتقاد داشتند کە این مکان دارای حرمت است و با تجاوز به حریم آنها و ریختن زبالە این میراث از بین می رود…
هرچە کە هست این آثار دست ساز که حاصل و یادگار نیاکان ما است نیازمند توجە جدی و بی درنگ می باشد تا از ویرانی بیشتر در امان بماند.

ئارش ریوار

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.