رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | 24 Apr 2019
خانه » اخبار » بیانیه اعتراضی انجمن قوم لک
بیانیه اعتراضی انجمن قوم لک

تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱۳۹۷

ریگا کوردستان – سرویس سیاسی

کوهدشت لرستان، سرزمینی کهنسال با مفرغ های دیرین و نگارە های صخرە ای از گذشتە تاکنون خواستگاە مردمانی نجیب و نژادە بودە و هست.
دراین شهرستان میانگین شهدا یک و نیم برابر میانگین شهدای کشوری است کە خود بزرگترین سند ارادت و حمایت مردم شریف کوهدشت از اسلام و انقلاب است. آری بجای اینکە این شهرستان در عوض خدماتش بە مام میهن بە یکی از مناطق آباد و توسعه یافتە تبدیل شود امروز بە یکی از دە شهرستان بحرانی کشور تبدیل شدە است کە متأسفانە در چهل سال گذشتە بالاترین نرخ بیکاری را داشتە است.
این شهرستان با نیروی کارجوان و تحصیل کردە ی فراوان، فقر اقتصادی، بیکاری شدید و عدم رشد و توسعە مطلوب مواجە است و در توزیع ثروت ملی چنان نادیدە گرفتە می شود کە انگار اصلا وجود ندارد.
بجای آسیب شناسی و یافتن راە حل مناسب برای برون رفت از این مشکل، پسندیدە نیست در استانی مثل تهران کوهدشتی ها غریبە و بیگانە محسوب شوند و از سوی جانشین پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران مورد اهانت قراربگیرند. این عمل زشت و تبعیض آمیز نە تنها وحدت ملی را خدشەدار می کند کە باعث تفرقە و تشنج و عدم انسجام ملی خواهد شد.
آری شایستە نیست بە مردمانی با این قدمت و گذشتە تاریخی درخشان کە در راە اسلام و انقلاب جانفشانی ها کردە و خون ها دادە اند اینگونە هتاکانە برخورد شود، فلذا خواهان برخورد قاطع و قانونی و عذرخواهی سریع و شفاف بانیان این عمل زشت، از مردم شریف و نژادە کوهدشت هستیم.

انجمن قوم لک ـــ ۶فروردین۹۷

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.