«گل انار» ارژنگ
شعبان­‌ها و گریز از کورد با گُرز!
داور سقزی دیپلم افتخار کشتی گرفت
تعرضی آشکار به محوطه باستانی معبد آناهیتا در کنگاور
استقبال از دلاور کورد در شهریار
افسانەی گرگ و میش
تنها صداست که می ماند
خاڵخاڵوو “کفش دوزک”
سیاست انکار در دهکده جهانی
موضع گیری علمی یا تحریف حقایق؟
ئامووزش رێنۊس کوردی (به‌ش په‌نجم)
ئامووزش رێنۊس کوردی (به‌ش چوارم)
ئامووزش رێنۊس کوردی (به‌ش سئوم)