نوستالژی ورشکسته

ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی

در سالیان دور که موج تخته قاپو کردن عشایر شدت گرفت بنیان اقتصاد مناطق کوردنشین و اکثریت مردمان ساکن فلات ایران بر دامداری استوار بود و عشایر در تعداد بیشتر از سایر گروه ها بودند و به تبع حجم اقتصادی بزرگتری هم داشتند. در ادامه با قدرت گرفتن دولت مدرن، به قول یرواند آبراهامیان دو ضلع از سه ضلع مثلث قدرت در ایرانِ تمرکزگرا یکی زبان فارسی دوم پان ایرانیسم (شما بخوانید پان فارسیسم) و دیگری بروکراسی اداری بود. در کوران تخته قاپوی عشایر آنهایی که جسارت بیشتری برای تولید و درآمد بالاتر داشتند با هر روشی حتی به صورت کج دار و مریز هم که شده به زندگی دامداری خود ادامه دادند. در گیرودار بحران های گوناگون بسیار کسانی بودند که برای خود آینده ای روشن تصور نمی کردند و با گذراندن چند کلاس در مدارس جذب بروکراسی اداری شدند (چشم و گوش حکومت وقت و یکی از علل نفوذ پهلوی ها به جاهایی شد که اشغال آن توسط قداران در طول تاریخ امکان نداشت) و به طبع آموزش هایی که در آنها رگه هایی قوی از شوونیسم با انکار هویت اقلیت هایی که آن زمان در اکثریت بودند وجود داشت ادغام شدند، در واقع اینان چراگاه جدیدشان اداره جات دولتی بود! با گذشت سالیان و تغییر در ابزارهای تولید و نیاز های جامعه این قشر با همان افکار زنگار زده و روش های کهنه کماکان اصرار بر توقف در گذشته تنبل و ساکن خود را دارند، آنان وابستگان بروکراسی دولت اند و خارج از آن محیط زیستشان هیچ امکان زیستی ندارند! مدل ذهنی آنها بسیار ساده است مکتب اصالت کارمندی!
تعاریف ساده آنان از شهر و شهروندی مغلمه ای متناقض نما از اصالت خون و وفاداری عشیره ای که به بروکراسی اداری و استخدامین دولت و سابقه تلف کردن عمر در کوچه پس کوچه های شهرهای تمرکز یافته از تعداد نه از تعقل شهروند ای است!
اینان پس از گذشت چند نسل با حفظ خاطره ای غبارآلود از نوستالژی عشیره ای خود همزمان دست به انکار هویت گذشته خود می زنند چون تمامی دانششان از سربرگ نویسی اداری و گفتگوهای کارمندی فراتر نیست!
در این بین ولدی بنام انسان های سرگشته متولد شد که خود را اصیل و اصلی و برادران و پسر عموهای خود را مهاجر و غیر اصل می دانند. اما با انفجار جمعیتی در ایران و نیز رشد امکانات تحصیلی و تغییر شیوه عرضه و تقاضا فرزاندان حاشیه های سربرآورده از تعاریف آنان و جسور به نسبت کلیت متناقض آنان با جسارت و پشتکاری به صلابت زاگروس به سرعت پله های ترقی را پیمودند و ابزار جدید تولید را نیز مجددا در دست گرفتند. بروکرات های قدیمی سرانجامی جز شکست نداشتند اما نوعی نژاد پرستی پنهان در کلام آنان در این برزخ نهفته است، شهروندان غیر خودی را شهروند درجه دو به حساب آوردن و حسادت بر ترقی های آنان نوعی آزار دوجانبه است. اینان با همان نوستالژی خفیف خود کماکان در چراگاه جهالت پدران خود می چرند و چه نیک گفت دوستی: که بگذار بچرند!!!!

 
“مصطفی باقری آشنا”

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار