• صفحه خانگی
  • >
  • مقاله
  • >
  • بافت های با ارزش روستاهای اورامانات ، قابلیتی ویژه برای بومگردی

بافت های با ارزش روستاهای اورامانات ، قابلیتی ویژه برای بومگردی

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی 

به گزارش ریگا کوردستان بافت کالبدی روستاهای ایران ضمن برخورداری از ارزش های معماری همانند سادگی و بی پیرایگی ، دارای الگوهای بصری و زیبا شتاختی ، انطباق با محیط طبیعی، هماهنگی با عملکرد زیستی و معیشتی ، استفاده از مصالح بوم آورد و دانش بومی است. در این میان بافت کالبدی برخی از روستاهای کشور از جمله اورامانات  به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص معماری، تاریخی و فرهنگی به عنوان میراثی ارزشمند و بجای مانده از نیاکان ما به شمار می رود که حفظ و نگهداری آن ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو ، انجام اقدام مناسب برای بهسازی و حفظ ذخایر کالبدی و ثروت های فرهنگی موجود در این روستاهای منطقه ضرورت می یابد.

بی تردید بخشی از هویت مردمان کردنشین، امروز در آثار معماری پیشینیان آنان نهفته است. از این رو، شناخت هویت اصیل این منطقه از کنکاش در معماری قدیم آن قابل دستیابی است. توجه به معماری سنتی در سطوح مختلف طرح های توسعه کالبدی، می تواند عامل موثری باشد در شناسایی و به کارگیری اصول معماری سنتی که کهگاه در کشاکش با تکنولوژی و مدرنیسم از یادها رفته اند.

در این میان، سیما و ساختار کالبدی روستاها با نفوذ و هجوم تکنولوژی، فرهنگ و سیمای شهری، و همزمان با آن تنزل ارزش های فرهنگی و بومی نزد ساکنان روستا، روز به روز و بیش از پیش مخدوش می شوند. بدیهی است، ادامه این روند روستاهای منطقه را نیز به دنبال شهرها از هویت و سیمای اصیل خود دور خواهد کرد. اما بخشی از این بافت ها به سبب توانمندی و ارزش های معماری همچنان به حیات خود ادامه می دهند. از این رو طرح های توسعه کالبدی، بافت های باارزش نیازمند نگرشی در خور بوده و بافت های باارزش روستایی به دلیل مطالعات اندک صورت گرفته در آن ، نیازمند توجهی ویژه اند، به گونه ای که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روز و اساسی ساکنان آن ها، باید هویت ساختاری، کالبدی و فرهنگی روستا نیز با ژرف اندیشی و نگرشی عمیق تر از گذشته مورد عنایت واقع شود.

یکی از راه های تجدید و احیای ارزش های گذشته، شناساندن آن ها به همگان است . ارزش های ذاتی در میراث فرهنگی که بافت های روستایی نمونه ای جامع برای آن ها شمرده می شود، مربوط به اصالت در منابع محیطی و کالبدی این بافت هاست که تبلور ارزش های فرهنگی، اجتماعی و بومی است. نادر بودن گونه های باارزش روستایی، ارزش نسبی هنری و کارکردی و ارزش هویتی – بومی آن ها که ریشه در پیوند عاطفی جامعه روستایی با طبیعت دارد. حفاظت و صیانت از بافتهای با ارزش روستایی را ضروری می سازد.

بافت های روستایی منطقه اورامانات محدوده بسیار وسیعی از کردستان و کرمانشاه را در بر می گیرد. این منطقه به هزار ماسوله شهرت دارد. بافت این مناطق نسبت به دیگر مناطق تاریخی کشور آسیب کمتری دیده و ساخت و سازهای آن غیر قابل کنترل نیست. مردم این مناطق می توانند به جای استفاده از مصالح غیربومی و مصالح ناهمگون از مصالح بومی و معماری متناسب با معماری اصیل و بومی در جهت ساخت و ساز ها و همسان سازی  بناها را رعایت نمایند. حفظ این نمادهای فرهنگی نیازمند تدوین برنامه‌های هدفمند و جامع دارد. تمامی این روستاها آثار برگه های شناسنامه هویت سرزمین اورامانات هستند که باید نسبت به حفظ و احیاء آنها اهتمام داشته و به نسل آینده انتقال داده شود.

گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد است که می توان آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد. روستاهای فرهنگی و طبیعی و اقلیمی در ایران با دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی و جاذبه چنین گسترش آداب و رسوم محلی، این توانمندی را دارد تا با شناسایی و ارزیابی جایگاه گردشگری و شناسایی نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری روستایی، فرصت هایی را از دل تهدیدهای موجود فراهم آورند تا موجب توسعه روستایی پایدار و بهره مند شدن نسل های امروز و آینده از معیشیت پایدار و پتانسیل های موجود در ساختار اقتصادی و اقلیمی و اجتماعی شود. اغلب روستاهایی که به عنوان مقاصد گردشگری مورد توجه قرار گرفته اند، روستاهایی هستند که دارای بافت های با ارزش تاریخی و معماری بوم گرا هستند. در حقیقت، توسعه گردشگری در روستاهای دارای بافت باارزش، بالفعل کردن ارزش ها و جاذبه های کالبدی و معماری و بافت روستا و معرفی آن به عنوان مقصد گردشگری است. از این رو، بهره برداری از ظرفیت های گردشگری روستاهای واجد ارزش برای جذب گردشگر و توسعه آن ها از این طریق، نیازمند برنامه ریزی صحیح و ایجاد زیرساخت های مناسب در روستاهاست.

از این نظر، گردشگری روستایی، رویکردی در زمره توسعه پایدار روستایی به شمار می آید که با در نظر داشتن روستائیان به عنوان کسانی که از عواید طرح بهسازی بافت باارزش بهره مند می شوند، امکان افزایش درآمد اقتصادی خانوارهای روستایی را در روند توسعه درونزا امکان پذیر می سازدو بنابراین تحقق این طرح در مشارکت پذیری ساکنان روستا، اگاه سازی و توانمندسازی آنان در برخورداری از مواهب طرح بهسازی، شناخت ارزش های کالبدی و معماری که در اختیار دارند و حفظ منابع و مناظر طبیعی آن امکان پذیر می شود.

معماری بافت و منظر فرهنگی منطقه اورامانات در چند سال اخیر مورد توجه گردشگران با طرح بوم گردی بوده است، این طرح ها درصدد حفظ فرهنگ سنتی می باشد و فرد بومگرایی که از شهر برای گردش به روستا می رود، هدف لمس سبک زندگی روستایی را تقویت می نماید. با تعریف روستاهای مناطق اورامانات به عنوان روستاهای ارزشمند در منطقه و همجواری آنها ، و به عنوان زیستگاه های جمعی فعال و سرزنده ، پتانسیل های مثبتی در جهت بومگردی این مناطق می باشد.

 

سحر طاهرآبادی / کارشناسی ارشد شهرسازی 

DSC_0027 DSC_0039 DSC_0047 DSC_0494

 

قبلی «
بعدی »

۱ دیدگاه

  1. پینگ بک: ارزش ویژه معماری ایرانی عکس – دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اخبار