من لک هستم اما …

 • توسط
 • ۱۳۹۵-۰۶-۰۴
 • ۱

ریگا کوردستان- سرویس اجتماعی
به گزارش ریگا کوردستان :در این نوشتار سعی شده است بدور از هرگونه تعصب، ابعاد بازتاب کلیپ موسیقی که علیه مردم لک در فضای مجازی منتشر شد مورد بررسی قرار گیرد.
حدود یک دهه است تعدادی از فعالان عرصه هویت و فرهنگ لک به صورت جدی و مستمر در ضمینه زبان و ادبیات لکی به تولید کلیپ های صوتی و تصویری، برگزاری همایش، دکلمه شعر، چاپ کتاب، نوشتن مقاله و… مشغول اند.
خوشبختانه یا نگونبختانه هرچند وقت یکبار میزان قدرت فکری و حوزەی تاثیرگذاری آنها مورد ارزیابی و محک قرار می گیرد. سال ١٣٩٠ شاهد توهین مستقیم صدا و سیمای کرمانشاه در برنامه “زیر بازارچه” توسط فردی هنرمندنما به مردم لک بودیم. درآن سال فعالان فرهنگی لک با صدور بیانیه و توزیع آن در بین ادارات دولتی ازجمله صداو سیما، اکثر ادارات و سازمان های دولتی، دفتر امام جمعه، استانداری و… همچنین بازتاب اعتراض خود در شبکه های ماهوارەای و فضای مجازی فرد هنرمندنما را مجبور به عذرخواهی رسمی از طریق صداوسیمای کرمانشاه کردند.
اما اینبار و امسال یک کلیپ موسیقی از خوانندەای ناشناس و از منبعی نامعلوم در فضای مجازی منتشر شد که به صورت عام مردم لک و به صورت خاص تری لک های لرستان را هدف توهین خود قرار داد. این کلیپ صوتی بیشتر از هر قشری توسط کاربران لک فضاهای مجازی به اشتراک گذاشته شد که می خواستند از این طریق احساسات مردم را جریحەدار و آنهارا به واکنش وا دارند.
واکنش ابتدایی در فضای مجازی به انتشار چند کلیپ صوتی، آن هم به زبان فارسی در جواب شخص “مجهول الهویه” در فضای مجازی منجر شد. حتی برخی از مقامات لک با زبان فارسی به صدور بیانیه اکتفا نمودند و این ‌قضیه را محکوم کردند. بجز یکی- دو نفر آن هم در فضای مجازی کسی برای زبان لکی ارزش و رسمیت قائل نشد که بیاید و با زبان خودش یعنی  لکی اظهار نظر کند، آهنگ بخواند و بیانیه بدهد تا دست کم به همزبانان و غیر همزبانان خودش بفهماند لکی زبان محترم و ارزشمندی است و برای کسانی که با آن صحبت می کنند رسمیت دارد.
یک مثال ساده: اگر یک مقام عرب به یک مقام فارس توهین کند آن مقام فارس به عربی جوابش را نمی دهد بلکه به زبان فارسی جوابش را می دهد، چرا؟ چون برای زبان فارسی ارزش، احترام و رسمیت قائل است. انگار بجز یکی- دو نفر کسی از میان لک ها متوجه این موضوع نشد که به زبان فارسی به آنها توهین شده است. جالب تر اینکه برخی “کاغذ نوشته” دست گرفته بودند که روی آن با زبان فارسی نوشته بودند “من لک هستم” و این یعنی زبان و فرهنگ لکی فاقد رسمیت است و رسمیت خودرا از دیگران طلب و تمنا می کند. البته چند قطعه عکس در فضای مجازی منتشر شد که دو نفر روی پیراهن خود با زبان لەکی نوشته بودند “لەکم” همین واژه یا جملەی ساده اما پرمعنا نشان میداد آنها عمق مطلب را دریافته اند.
•  بالع بر ٢٠٠ گروه و کانال در فضای مجازی مردم را دعوت کردند تا در نورآباد لرستان به حمایت از مردم لک و برعلیه “فرد ناشناس” تجمع و مراتب انزجار خودرا از این عمل ناشایست ابراز و اعلام نمایند.
سئوال: مگر می شود علیه یک کلیپ شعار داد؟ آن هم یک کلیپ صوتی که خوانندەاش ناشناخته است؟! مگر می شود علیه یک فرد ناشناس تجمع کرد و “کاغذ نوشته” دست گرفت و شعار سرداد؟! طرف حساب تجمع کنندگان کدام سازمان؟ کدام ارگان؟ کدام نهاد؟ کدام روزنامه؟ کدام حزب؟… وکدام شخصیت بود؟ اعتراض به این فرد مجهول الهویه دقیقا مثل اعتراض به شخصیت “خورزو خان” در سریال شب های بررە است.
•  به نظر شما تجمع علیه چنین فردی مضحک نیست؟
اگر از این نکته هم بگذریم و کمی کنجکاوانەتر به بررسی روز و ساعت برگزاری تجمع بپردازیم به نکات جالبی پی می بریم.
از مردم خواسته شد در روز جمعه ساعت یک بعداز ظهر (١٣) آنهم در مردادماه، مقابل فرمانداری تجمع کنند.
انتخاب روز جمعه از این بابت بود که به خود مردم فهمانده شود مساله آنقدرها هم مهم نیست که یکی از روزهای هفته به آن اختصاص یابد، بهتر است در یک روز تعطیل برگزار شود. و اما چرا ساعت ١٣ یا همان یک بعداز ظهر؟ تجمع در گرم ترین ساعت شبانه روز آنهم در گرم ترین فصل سال نمی تواند نشان دهندەی درایت و عقلانیت تجمع کنندگان باشد یا شاید برنامه ریزان این اعتراض از تجمع مردم برای نماز جمعه قصد مصادره به مطلوب خویش داشتند! که این امر بیشتر شبیه استهزاء است تا اعتراض مدنی…
اگر از حدود ٢٠٠ کانال و گروهی که در فضای مجازی توسط فرزندان لکستان ادارە می شود دست کم ٣٠% گردانندگان آنها یعنی حدود ٧٠ نفر در مراسم شرکت می کردند نشان میداد از هر ٣ نفری که در فضای مجازی دربارەی لکستان اظهار نظر می کنند حداقل یک نفر از آنها در دنیای واقعی به این مساله “اهمیت” می دهد! اما طبق عکس ها و فیلم های منتشر شده تعداد افرادی که در تجمع حضور داشتند کمتراز ٢۵ نفر بود. در صورتیکه بعضی از کانال ها یا گروه های لک تعداد اعضایشان بیشتر از پنج هزار نفر است. این ارقام متضاد نشان میدهد افرادی که در فضای مجازی دربارەی لک می نویسند و حرف می زنند هیچ اعتنا و باوری به هویت و زبان لکی ندارند فقط چون در هیچ زمینەای تخصص ندارند و فاقد سواد کافی و وافی جهت بحث های علمی اند دیواری کوتاەتر از زبان و ادبیات لکی پیدا نکردەاند.
•  چندین مقام دولتی لک علیه شخصی که کلیپ صوتی را خوانده بود رسما و صراحتا موضع مخالف گرفتند، لذا هیچ ارگان یا نهاد دولتی مخالف برگزاری چنین تجمعی نبود و این تجمع به نوعی اگر از حمایت رسمی و قانونی برخوردار  نبود، حداقل سکوت نهادهای مختلف نشانه حمایت ضمنی هم بود! حال چرا این تجمع بدون ممانعت قانونی نه حمایت مردمی  را جلب کرد و نه  انسجام لیدری آن مشخص شد؟
چندی پیش دوچرخه سواری زنان در شهر مریوان توسط مقامات محلی ممنوع اعلام شد. دیدیم و شنیدیم که مردم مریوان در یک اقدام سنجیدە و هماهنگ، همگی سوار دوچرخه از خانه های خود بیرون زدند. خیل جمعیت دوچرخه سوار چنان زیاد بود که هیچ مامور دولتی جرات مداخله نداشت. اما در نورآبادلرستان که به ادعای لیدرهای مجازی آن اعتراض، مرکز لکستان محسوب می شود! تعداد افرادی که به حمایت از زبان و فرهنگ لکی آمده بودند آنچنان کم بود که هیچ عقل سلیمی نمی تواند از آن به عنوان “تجمع” نام ببرد. حال اگر یک خواننده به نورآباد می رفت یقینا تعداد افرادی که گردش جمع می شدند بیشتر از نفراتی بود که مقابل فرمانداری تجمع کردە بودند!
و آخر سخن اینکه:
الف: کسانیکه برای حمایت از زبان و هویت لکی مقابل فرمانداری تجمع کردند همگی دلسوز فرهگنشان بودند اما انتخاب زمان و محل اعتراض و شیوه اعتراض و زبان طرح مطالباتشان خود نشان از ضعف های اساسی کار مدنی هم در بعد شناخت و هم در بعد پراکتیک در میانشان است. علت انجام اینگونه رفتارها نبود یک تئوری کار مدنی و فرهنگی  و جریانی سالم و ریشه دار فرهنگی و فقدان جریان تئوری و فکری در میان هویت خواهان لک است.
ب:محرومیت های شدید اقتصادی مناطق لک نشین و معضلات اجتماعی متعدد این حوزه به رخوت شدید حوزه فرهنگ آنها منجر شده است و گروهای نوپای فعال این حوزه هنوز فاقد پیوند عمیقی با بدنه جامعه خود هستند و البته این امر فقط ناشی از نو بودن این گفتمان نیست بلکه تعارض شدید بسیاری از این گروهای مجازی با بسیاری از واقعیات جامعه لکی و حوزەهای فرهنگی مجاور لک به بدبینی های مردم به ادعاهای این دوستان هم ختم شده و نفوذ در بدنه اجتماع را دورتر از دسترسشان کرده است. فلذا نمی توان انتظار داشت این کلیپ صوتی و یا امثال آن سبب شود لک ها هم اختلافات داخلی و درون قبیله ای خودرا کنار بگذارند هم واکنش یکدست و معقولتری از آنچه رفت داشته باشند و در یک نگاه کلان فرهنگی باهم متحد شوند که حاصل این همبستگی سبب شکل گیری یک اعتراض مدنی و هویت خواهانه شود. امر فراموش شده این اجتماع و این هویت خواهی زبان بود!
زبان مادری که محور فعالیت گروهها و فعالان مدنی در میان همه اقلیت های امروز این جغرافیای سیاسی است احتمالا این دست از فعالان لک یا متوجه این موضوع نشده اند یا عمدا از اولین مسئولیت فعالیت مدنی خویش شانه خالی می کنند! با دقت بیشتر به محتوای واکنشها به آن توهین و محتوای تریبون های مجازی اکثر این داعیه داران به سادگی میشود منظورهای دیگرشان که پشت ادعای لک دوستی پنهان است را دید. فقط یادآوری این نکته بە آنان ضروری است که برای کسب مشروعیت های اجتماعی کە شاید روزی هم سیاسی شود نه لزومی به تعارض آفرینی است و نه فایدەای در آن قابل استحصال است. زبانی که به عمد فراموشش کردەاید، خود تنها محور ماندگاری لکی است که شما خواهان لیدریش هستید!
دست آخر از عملکرد کاربران و فعالان لک در مواجهه با این توهین میتوان چنین نتیجه گرفت که با فرضیات و واکنش های شما زبان مادری ما و هویت بومی ما نه رسمیت دارد و نه می تواند از خودش دفاع کند، بلکه باید با زبان فارسی دربارەی آن نوشت یا از آن دفاع کرد، و اینکه تجمع نورآباد شکنندەتر و توهین آمیزتر از آهنگی بود که بر علیه مردم لک خواندە شد. کسانی که فراخوان تجمع را نوشتند، می خواستند میزان آگاهی، تحلیل گری، شعورمندی و شهروندی لک های مستقل را برای اهل خِرَد مشخص نمایند.

خلیل اسدی

قبلی «
بعدی »

۱ دیدگاه

 1. خلیل اسدى دیگه کیه ؟
  خودت چرا نیومدى نوراباد واسه تجمع
  از حرفات میشه فهمید که کردگرا هستى
  چرا انقد دیر بخودت اومدى
  تو اگه لک هستى چرا بیانیه لکى ندادى؟
  چرا هیچ اقدامى نکردى
  منتظر موندى تا اب از اسیاب بگذره بعد ما رو نقد کنى
  تو با این یاد داشت الکى لک رو زیر سوال میبرى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار