برزخ و رکود در تولیدات فرهنگی شهرستان کنگاور

  • توسط
  • ۱۳۹۵-۰۶-۱۶
  • ۰

ریگا کوردستان – سرویی اجتماعی – فرهنگی

ریگا کوردستان – فرهنگ از نظر ادوارد تیلور آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند و ازآنِ مردم است. و آن را مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعەی خویش فرامی‌گیرد تعریف شده است.
و به باور بسیاری از مردم شناسان انسان  “حیوان فرهنگی”  یا به عبارتی این فرهنگ ماست که انسانیت ما را معنا داده است. انسانیت فرهنگی ما تنوع و رنگارنگی ما را هم رقم زده است، هر منطقه از هر جغرافیای جهان ما رنگی متفاوت و فرهنگی متفاوت را در بر دارد. فرهنگ متغیر، متکامل و چند وجهی است، فرهنگ متولد می شود، رشد می کند و حتی بیماری فرهنگی به وجود می آید. در کنار پویایی و شکوفایی فرهنگی نمود تاریخی و عینی فراوان دارد، این سازه انسانی و زنده به وسیلەی آموزش، شکوفا، منتقل و یا به نابودی کشانده می‌شود. به تعریفی دیگر فرهنگ چیزی جز حیات معنوی خود ما نیست.
نیازهای فرهنگی محصول تعلیم و تربیت اند: همەی فعالیت های فرهنگی و ترجیهات و سلیقه های ما در ادبیات و نقاشی یا موسیقی، پیوند تنگاتنگی با سطح خواست انسانی و معنوی ما و خاستگاه اجتماعی ما دارد.
امروزه جهانی شدن پدیده ای است که به سرعت در تمام ابعاد و زوایای زندگی بشر در حال نفوذ و گسترش است. و فرهنگ ما هم یک بعد جهانی را در خود درونی کرده و به عبارت دیگر امر جهانی شدن فرهنگها و شکل جهانی فرهنگ هم از طریق تکنولوژی های جدید و تحولات این دنیای نو شکل گرفته است، جنبه های مختلف زندگی انسانی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) تحت تاثیر این پدیده تازە معناهای نو به خود گرفته اند. از دهه ١٩٩٠ به بعد همگام با امواج جدید دنیای دیجیتال که بر پایه تکثر هویتی – فرهنگی می چرخد تعریف فرهنگ جهانی هم شکل ملموس و واقعی به خود گرفته است. هنر و مصرف فرهنگی، خواه آگاهانه و عمدی باشد خواه نباشد، مستعد ایفای کارکردی اجتماعی است که همانا مشروعیت بخشیدن به تفاوت های اجتماعی است.
اگر چه بستر فرهنگی جامعه جوان و پویای کنگاورما در سالیان گذشته تک ستاره هایی به خود دیده است اما به دلیل ضعف فهم ابعاد جدید و اصالت های قابل حفظ و رشد آن و مدیریت ضعیف در متولیان این حوزه علی الخصوص  ارشاد شهرستان و استان و خالی کردن میدان از طرف بزرگان برای افراد ضعیف و ناکارآمد باید کنگاور را در ردەی آخر استان در زمینەی عرضه محصولات فرهنگی و رشد استعداد های این حوزه قرار داد. به عنوان نمونه در شهرستان صحنه در زمینه ساختِ ساز و تشکیل گروههای موسیقی و نیز در چاپ کتب شعر و نقد بسیار پویاتر و پربارتر ابراز وجود کرده اند. یا در شهرستان هرسین یکی از انجمن های ادبی با تاکید بر پرورش نسل جوان, امروز در اکثر زمینه های ادبی حرف اول استان را می زنند. و یا در سرپل ذهاب عرصه فرهنگی چنان قدرتمند است که در آن شهرستان چندین نشریه چاپ می گردد. اینجانب با آنکه خود اعتقاد راسخی به بودن توان و قابلیت تولیدات فرهنگی و حفظ و رشد ابعاد اصیل و باارزش هویت فرهنگی کنگاور همچون یک کمپلکس فرهنگی شهری با حفظ عناصر هویتی خودش را دارم اما متاسفانه بازتاب نگاە مدیران بە کنگاور بیشتر شبیه بە یک روستای بزرگ شده با کدخداها و میرزاهای متعدد در این حوزه حساس کە رودر رو شدەاند!
متاسفانه فضای فرهنگی کنگاور به دلیل انحصار طلبی و اعمال نافرهنگی عدەای در جلوگیری از شکوفایی استعدادهای جوان دست به گریبان گردیده و نتوانسته است که پاسخگوی نیازهای به روز نسل جوان خود باشد و حتی در حفظ و عرضه داشته های خود هم عملکردی بسیار ضعیف کارنامه متولیان این امر در شهرستان است!
از نظر کلی می توان مشکلات فرهنگی را اینچنین بر شمرد:
یک بعد سخت افزاری:
شهرستان کنگاور با جمعیتی بالغ بر ٨٣٠٠٠ نفر فاقد ساختمان مناسبی برای ادارەی ارشاد است. حتی یک نشریه هم ندارد و کتابخانه های آن فاقد کتب کارآمد هستند به نحوی که علاقه مندان و محققان طبق نیازهای خود کتب لازم را در اختیار ندارند. امکانات صوتی و تصویری ادارەی ارشاد ضعیف است و امکانات گرمایشی و سرمایش درخوری ندارد و…
بعد نرم افزاری
نبود فهم روشن از نیازهای روز و روزآمد از مقولات فرهنگی در میان مسئولان فرهنگی، نبود درک متقابل میان مردم و مسئولان این حوزه با منادیان فرهنگی شهرستان.
متاسفانه تا به امروز راهکارهای اداره ارشاد کنگاور بسیار نا کارآمد و در بعضی مواقع بسیار ناشیانه بوده که موجب تکدر خاطر پیشکسوتان و قهر و دلسردی جوانان گشته است. جای بسی تامل است که  ادارەی محترم ارشاد تاکنون جهت اخذ تصمیماتی که گروههای مختلف فرهنگی مسئول اجرای آن بودەاند کسی را قابل و شایسته ندانسته که به جلسه مشورتی دعوت کند. خروجی های عرصەی فرهنگ در سالیان اخیر شرایط شکوفایی استعدادی را فراهم نکرده است.
تا آنجا که اگر عزیزی تا کنون پلەهای ترقی را پیموده است حاصل نبوغ و پشتکار خودرا برداشت کرده و صد افسوس که تا امروز طرز فکر بر این قرار بوده است که جهت ترقی باید دیگران را نرده بان کرد!
طبق تعریف جهانی شدن فرهنگ و پدیده تکثر هویتی- فرهنگی شایستە است کە شرایط استفاده از ظرفیت های زبان کوردی به عنوان ابزاری قوی جهت تقابل اجتماعی و حفظ میراث فرهنگی آن فراهم شود و از ظرفیت های قانونی آن طبق اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی بهره برداری گردد.
پایان سخن اینکه قصد و نیت ناب هنرمند همچون قصد و نیت تولید کنندەای است که در پی اختیار و انتخاب خود و عرضه خویش میباشد. یعنی می خواهد از هر جهت صاحب ارزشهای مادی و معنوی  محصول خویش باشد و هنرمندی که اراده خود را از دست داده باشد قطعا خلاقیت و جذابیت خود را قربانی کرده است، نبود درک همین موضوع از جانب متولیان به رکود این امر در شهرستان منجر گشته است و  کلید حل مشکلات در مدیریت توانمند بومی است نه در نصب مدیران  ضعیف حتی اگر بومی هم بوده باشند.
مصطفی باقری آشنا- دبیر سرویس اجتماعی

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار