قاضی پور، قزلباش و فراکسیون!

  • توسط
  • ۱۳۹۵-۰۶-۱۶
  • ۱

ریگا کوردستان – سرویس سیاسی 

اختصاصی ریگا کوردستان، آن روزی که قاضی پور از مردم می خواست که به زنان رأی ندهند تا آبروی آنها به واسطه نمایندگیشان توسط یک زن در مجلس ریخته نشود، او احتمالاً بهتر از ما رأی دهندگان می توانست نظر بدهد! چون او دوره های متمادی است که در آن مجلس نماینده است و صاحب تجربه و شهود منحصربه فردی هم در آنجاست.
قاضی پور در هر دوره مجلس نشینی یا خارج از مجلس تجربه های منحصر به فردی را خلق کرده و قطعا در آینده هم دست از خلاقیت نخواهد کشید.
او از سربریدن اسیر در جبهه تا آن کار خاص با نماینده قزوین در مجلس و قش کردن از احساسات در صحن مجلس را به صورت انحصاری در کارنامه خودش ثبت کرده و دیروز هم کتک زدن یک خبرنگار را بدان کلکسیون افزود.
او برای همه کارهایش دلیل خاص خود را دارد، یکبار به خاطر اسلام و یکبار دفاع از ناموس، یکبار برای دفاع از تمامیت ارضی و این بار دلیل او تاریخ بود!
او در آن فایل صوتی به جامانده از مشاجره استدلال می کند: ” آذربایجان یعنی اسلام، شیعه آذربایجان است، صفویه آذربایجان است” و در پایان در تایید استدلال خود مشتی به طرف مقابل می کوبد!
ولی اینبار این شیوه نگرش و عمل، یونیک و منحصر به فرد نیست. در واقع حتی استدلال هم نتیجه تراوش ذهنی خودش نیست و تکرار این استدلال از زبان او نفوذ تمام قد گفتمان تاریخ سازی ترکی در این چند سال در آذربایجان را در همه ارکان اجتماعی آن دیار نشان می دهد.
این درست است که اکثریت مردم آذربایجان شیعه مذهب هستند، و این هم درست است که صفویان در آذربایجان شروع به قدرت گرفتن کردند، ولی آذربایجان نه خواستگاه اسلام است و نه خواستگاه تشیع و آن آلِ صفی الدین هم خود آذری و یا ترک هم نبودند، بلکه در آن دیار به قدرت سیاسی رسیدند.
ولی از منظر قاضی پور یک استدلال تاریخی در مقابل ادعای او سزاوار چیزی بیشتر از مشت نیست!
طرف مقابل قاضی پور در این مباحثه با مشت کیست؟
یک غم خور وحدت ملی!
کسی که متوجه تنش آفرینی حرکت نمایندگان ترک زبان در مجلس شده است!
این تنش چیست؟
تشکیل فراکسیون نمایندگان ترک!
آن غم خور وحدت ملی به سراغ هیچ یک از نمایندگان دیگر ترکها نرفت، او قاضی پور را می شناخت و می دانست اگر جواب مطلوب خویش را از زیر زبان او نکشد احتمالا از آن رفتار او را به نمایش در خواهد آورد!
“تنش و متشنج” که به راحتی بتواند تعمیم به استدلال وحدت خواهانه قبلی خود بدهد!
پان ایرانیسم که طرف مقابل پانترکیسم است ولی هیچ تفاوتی ذاتی با آن ندارد و نخواهد داشت. همان اندازه پان ترکها مشغول مشروعیت آفرینی برای خود از دل تحریف تاریخ اند، تلاش پان ایرانیسم بیشتر نباشد کمتر نیست. و همان اندازه استدلالات پان ترکها پا در هوا باشد، طرف مقابلشان هم دور از زمین محکم واقعیت می باشد.
در واقع اگر همه ی آذربایجانی ها مسلمان و یا شیعه هم نبودند، حق تشکیل فراکسیون ترک را داشتند و اگر صفوی ها هم متصوفه بوده باشند و به قول خبرنگار مشت خورده، هیچ ربطی به آذربایجان نداشتند، نمیشود این را مبنای دریغ کردن هیچ حقی از حقوق شهروندی ترکان کرد!
آنچه که در امروز ایران از دل تحریف این دو جبهه از تاریخ، بیرون ریخته میشود، در واقع تحریف “حق بودن” با جعل “دروغ داشتن” است. تقابل دو دیدگاه تحریف بنیان و تمامیت خواه که منجر به تشنج میشود نه احترام به تنوع موجود و واقعیات فعلی این جغرافیای سیاسی و تاریخی.
شاید قاضی پور از تشنج آفرینی ناراضی نباشد و این شیوه را برای روحیه موکلین خودش و فضای کنونی مجلس مناسب ببیند ولی آن خبر ساز مقابل او که اکنون نقش قربانی به دوش می کشد، مطمئناً به راحتی رفتار و استدلال های امثال او را پشت بند صحت استدلال خود کرده است و می کند.
ریشه این همه تشنج و التهاب اجتماعی امروز جامعه ما، ریشه واقعی در تاریخ خیالی دو طرف مشاجره با مشت دیروز ندارد بلکه ریشه در یک پدیده بسیار مدرنتر از قزلباش و قراقویونلو دارد و آن انکار با هیاهو آفرینی و جنجال است. تو که در ارومیه کورد را انکار می کنی بدان در تهران هم کسانی دیگر خودت را انکار می کنند. تو که تاریخ جعل می کنی بدان که دست جاعلین همیشه بالای دست هم قرار می گیرند.

کیومرث فتحی- دبیر سرویس بین الملل

قبلی «
بعدی »

۱ دیدگاه

  1. کاملاً درسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اخبار