زیبا ترین روز

  • توسط
  • ۱۳۹۵-۰۷-۲۱
  • ۰

ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی 

 ریگا کوردستان، سوم مهره ماه ١٣٩۵ اولین روز شروع سال تحصیلی ٩۶_٩۵، خود را کاملا آماده کرده بودم، وضع ظاهری مرتب، استفاده از عطر، با روحیەای کاملا شاد و خندان، انگار اول مهر ماه سال ۵٩ که مصادف بود با تعطیلی دانشگاەها و شروع تدریس بنده.
بعضی از کلاس ها دانش آموزان سال قبل و بعضی هم جدید بودند.
برنامه تدریس و روش های تدریس ارائه شده مورد رضایت واقع شد. در مورد آینده ایشان چند دقیقەای مباحثه به عمل آمد نتیجه گفتگو امید به آینده بود. پایان کلاس ها ساعت ١٣/٣٠ بود با روحیەای رضایت بخش درمسیر برگشت بەمنزل به چهاراه الله اکبر که رسیدم بنری با عنوان: “از شهردار کوهدشت که بەانتظار ٣۵ ساله برای جدول کشی خیابان…. پایان داد قدردانی می شود. که این مطلب حسابی شعف ناشی از دیالوگ با شاگردان دراولین روزتدریس را خراب نمود و آنچه راجع به امید به آینده در کلاس درس گفته بودم زیر سوال می برد، زیرا در شهری که عدەای ازشهروندانش ٣۵ سال برای جدول کشی معابر انتظار بکشند برای صنعتی شدن و رفع بحران بیکاری و هم اکنون بحران آب چند سال باید انتظار بکشند؟
هدف این نوشتار ذکر یک معضل فرهنگی است که همانند موریانه پایەهای نظام تعلیم و تربیت را حداقل در شهرستان کوهدشت آسیپ پذیر نموده و آن این که همکارانی را می بینم که از حضور در کلاس درس و تدریس با وجود سابقەی کم گریزانند، در ابتدای راه درماندەاند و تمام تلاش آنها گرفتن ابلاغ مدیریت یا معاونت مدرسەای است. که علل اصلی و احتمالی این گرایش و گریز ازکلاس وتدریس عبارتند از: ١- بی رغبتی در تدریس که این آفت بزرگی است. پایه و اساس وزارت خانه عریض و طویل آموزش پرورش براساس طرح تحول قبل از مدیریت و معاونت آموزشگاهی توجه به معلم. تعلیم و تربیت در کلاس است.
پس وزارت آموزش و پرورش بجای دادن انواع امتیاز های مادی و معنوی به مدیریت ها، برای آموزش در کلاس که در توان و هنر هر کسی نیست امتیاز قائل باشد و کسانی که این هنر را ندارند با استفاده از شیوەهای علمی و مشوق های مختلف وادارنمود که درکلاس باعشق و علاقه حضور یابند.

r1-6

شهری که عدەای ازشهروندانش ٣۵ سال برای جدول کشی معابر انتظار بکشند برای صنعتی شدن و رفع بحران بیکاری و هم اکنون بحران آب چند سال باید انتظار بکشند؟

٢- نیاز مادی همکاران: گمان می رود این علت بر دگر علل غلبه دارد و وزارت متبوع لازم و ضروری است برای نجات اصل و اساس تعلیم و تربیت یعنی حضور با شوق و ذوق در کلاس چاره ای بیندیشد.
٣- بی توجهی به معیارهای قانونی و علمی مصوب و شرایط احراز مناصب مدیریتی. :بەنظر می رسد وزارت آموزش پرورش و اداره کل آموزش پرورش برای پایان دادن به کشمکش های مدیریتی بایستی به معیار های قانونی و مصوب توجه نموده و براساس آن عمل نمایند.
کاش برنامەریزان محترم آموزشی در وزارت آموزش پرورش نگاهی به معیار های انتخاب مدیران در کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن داشته باشد و از تجربه آنها برای وضع معیارها با درنظرگرفتن شرایط نظام استفاده نماید.
۴- جای تاسف دارد که نمایندگان مجلس در بسیاری از استان ها کمترین توجه را به مسائل تعلیم و تربیت و مشکلات قشر عظیم معلمین در کلاس دارند و تمام هم و غم و دغدغه خویش را صرف سفارش برای عزل یا نصب فلان مدیر یا معاون در فلان مدرسه یا موسسه آموزشی می نمایند و این دغدغه را تا استیضاح وزیر پیش می برند. این رویه خاص یک دوره نبوده و از بدو تاسیس نظام جمهوری اسلامی به صورت یک اپیدمی نهادینده شده و بنظرم یک بیماری و یک آفت برای فلسفه تعلیم و تربیت است.
۵- وزارت آموزش و پرورش هر ساله امتیازهای ویژه مادی برای مدیران قائل می شود که این امتیاز حتی درامر بازنشستگی نیز اعمال می شود. در حالی که برای آموزگاران، دبیران ، هنرآموزان و مدرسین در کلاس ها که بار اصلی فلسفه وجودی نظام آموزشی را بر دوش دارند این امتیازات را قائل نیستند. طبیعی بەنظر می رسد
با وجود مواردی همچون موضوعات فوق درصد بالایی ازهمکاران از تدریس گریزان باشند و برای تصدی مدیریت و معاونت آموزشگاه با توجه به وضع غیر قابل قبول معیشتی تلاش نمایند.
۶- احساس می کنم برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت در برابر آسیب هایی که اهداف نظام را تهدید می کنند باید چاره اندیشی کنند و جایگاه و منزلت معلم را که ستون های آنند بازسازی نمایند.
.بەنظرم یکی از عوامل سقوط و انحطاط هر نظامی این است که قشر معلم آن از بالاترین منزلت اجتماعی برخوردار نباشد.
٧- نظام ارزشیابی و سنجش علمی بسیار معیوب است و ارزیابی علمی از عملکرد معلمان وجود ندارد و اگر اساسنامەای هم وجود دارد به آن عمل نمی شود و میزان سنجش افت علمی و تحصیلی واقعی نیست.
ای کاش برخی نمایندگان مجلس بجای تلاش برای عزل نصب مدیران وقت خویش را صرف قانون گذاری برای پایه ریزی بنیان های علمی نظام تعلیم و تربیت و بازسازی ارزش ومنزلت قلب فرهنگی کشور یعنی معلمان می شد و نیز قوانین علمی پایدار برای عزل نصب ها وضع می نمودند.
٨- همکاران عزیز باید بدانند که همەی ما قانونا در راستای امر تعلیم و تربیت قدم در این وادی نهادەایم هم مسئولیت قانونی داریم و هم مسئولیت انسانی. اگر به این شغل عشق بورزیم زندگی با همه سختی ها شیرین می شود شاید باور آن سخت باشد که بنده بعداز ٣۶ سال که در این عرصه حضور دارم هر سال اول مهر انگار اولین سالِ خدمتم در آموزش وپرورش می باشد.
و همواره شیرین ترین لحظات عمرم فرصت هایی بوده که در کلاس درس با شاگردانم گذراندەام. و هرگز احساس خستگی نداشته ام. پس بیایم همەباهم حلاوت آموزش به فرزندان این دیار را با تمام وجود حس نماییم و از بیزاری از کلاس بیزار شویم.
بەامید آیندەای درخشان برای همەی فرزندان ایران اسلامی، بخصوص فرزندان پاک سرشت طرهان بزرگ.

 

محمد آزادبخت 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار