رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | 08 Dec 2019
خانه » اخبار » پیر پاکه فتێ شوون “کرمانشاه”!
پیر پاکه فتێ شوون “کرمانشاه”!

تاریخ انتشار : ۵ دی ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی

بخش اول
رکود در فضای مطبوعات استان کرماشان، پدیده ای جدید و یا منحصر به این دیار محسوب نمی شود. چه از جهت سابقه و چه از جهت رکود عام در فضای اقتصادی و سیاسی حال کشور می‌شود این رکود را توجیه کرد.
اما این اتفاق برای عده ای فرصت و نعمت “میدان چولی” فراهم آورده است!
نوشتار حاضر که در چند بخش ارائه خواهد شد، سعی بر شناخت دقیقتر این میدان داران رکود و میدان چولی، خواهد بود.
آغاز روزنامه نگاری در کرماشان خلاصه به حضور دو جریان پان ایرانیستی پهلوی نواز و توده ای شوروی نیاز، بوده است. غائب صحنه ژورنالیسم کم محتوای آن روزگار تا کنون جریان کرماشان محوری فکری و رسانه ای بوده و هست. این ناکرماشانی بودگی و ناریشه مداری روزنامه نگارانه دلیل عدم استقبال عمومی به رسانه های بومی است. فضای سرد و بی جان حرفه ی روزنامه نگاری در شهر کرماشان خصلت مسبوق چند دهه ای را یاد آور هر آشنای این شهر کرده است. ادامه و تحمل هزینه های بودن در بسیاری از جراید فقط وابسته به اراده ای پنهان از خواستی کرماشان محور، در روزنامه نگاری دیار “خوه ش نیشان” است.
جدیدا یکی از قدیم پهلوی نوازان دست خود را جوهرمال کرده است و در واکنش به تغییر فضای عمومی شهر و مطرح شدن خواست‌های منطبق با واقعیات تاریخ کرماشان به خیال نگاری قوم ستیزانه و کرماشان ناباورانه خویش سری زده است.
دیر زمانی است که نه جوهر پاشی‌ای کرده بود و نه زباله سازی کاغذیی از او دیده بودیم!
هان خیر است!؟
به قول شاملو “حیف درخت که کاغذ نوشته تو بشود”!
اما “پیرپاکه فتی” را با لرزش دست و جوهربازی‌اش بگذاریم و برگردیم به عقب‌تر به سالهای خوش خیالان استان پنجم، آن روزهایی که خوش خیالان و خوش باوران به ترسیم خطوط جعل تاریخ و هویت شهر مشغول شدند.
خطوطی که هنوز هم راه آرزوی عده‌ای است و هم حسرت لب گورشان!
جدا کردن کرماشان از جغرافیای زاگروس کورد، از طریق جعل آفرینی تضادی به نام شهری و عشیره ای،
در این جعل سازی، کورد مصداق روستایی بودن و مشغول امور عشائری است و فارس یک شهرنشین مدرن!
اما چون فارس بودن به معنای شهری بودن نیست و میلیونها فارس در زندگی روستایی و عشائری و حتی در قالب افاغنه و تاجیک همچون مردمانی ماقبل مدرنیته هر روز دیده می‌شوند، و هیچ پیوستگی جغرافیایی هم مابین یک روستای کورد نشین و فارس نشین وجود نداشته و ندارد! عده‌ای به فکر تسجیل فامیلی کرمانشاهی و کرمانشاهانی برای انکار مهاجرت و ریشه تراشی انداخت و عده‌ای را هم به دروغ سازی مشغول کرد!
این جغرافیای فارسی در عمق کوههای زاگروس و بدون پیوستگی با هیچ منطقه‌ای فارس نشین تنها با تئوری گرده افشانی فارسی قابل [قبول]بوده است ولی متاسفانه در ایران مسیر باد هم غربی_شرقی است حتی اگر فارسِ گرده افشانی هم پیدا شود!
در اینکه می‌شود کورد بود و فارسی حرف زد شاید حقی از سر انتخاب منفعت فرض بشود و یا اینکه فارس باشی و مهاجرت کرده باشی هم توجیهی می‌شود تراشید، ولی در دروغ گفتن نه حقی وجود دارد و نه ریشه‌ای.
آن استدلالاتِ تاریخیِ فارس بودنِ کرماشان، آنقدر کودکانه است که آوردن کودک توسط لک لکِ شرم برای مادرش!
اما پا فشاری این سوغات‌های مهاجرت بر استدلال خود هم نه از نافهمی کشف عورتشان است بلکه از درازی منقار دروغ و خوش آب و هوایی “دیار خوه ش نیشان” است برای لانه سازی!
تئوری کورد خشن در برابر لطافت لسان الغیب
تلاش در مصداق آفرینی مدرنیته با فارسی گوئی، در مرحله بعدی خود در جغرافیای داخل شهر هم به کار بسته شد!
حاشیه نشینی در ایران یک پدیده عام و نتیجه شکست طرحهای مختلف توسعه دولت ایران بوده و می‌باشد.
بیکاری، ناامیدی و افسردگی و بزهکاری از نتایج مستقیم پدیده حاشیه نشینی است. اقتصاد مرکزگرا و حاشیه خورِ ایران، این مسئله را در حاشیه‌های کشور بسیار شدیدتر هم کرده است.
اما این پدیده در کرماشان بازتابشی از سَر سوء نیت هم داشته است. جاعلان به دنبال نیات سیاسی خود سعی در اتهام آفرینی بر “لَکاگه”_”جافاگه”_”قلخانی” و .. به عنوان توجیه معضلات حاشیه شهر هم شده‌اند!
فارسی حرف بزنید تا امنیت روانی واجتماعی شهر تامین بشود!
بماند که اکثریت بزه‌کاری‌ها هم با همان لهجه “حَشتم حَشتم” در حال وقوع است. اما کسی نمی‌گوید که کرماشان حتی در این معضل هم رتبه ای پائین‌تر از ٨ نداشته و البرز همیشه اول و دوم در خشونت خیابانی و بزه کاری اجتماعی است! راستی کدام عشیره کورد در حاشیه تهران و کرج “جعفرآباد” و “دره دریژ” خود را برای بزه کاری تشکیل داده است؟ اگر ما کوردها به خاطر فطرت کورد بودگیمان جعفر آباد داریم آنها دروازه غار و شوش و آذریشان به چه کار است آن فارس‌های مدرن و البته لطیف!
در ساختار ذهنی کودکانه ولی نامعصوم این ناکرماشانی‌های خود مدرن پندار، بالیوودی کردن کرماشان نقش مهمی بدانان عطا کرده است!
تنوع گویشی زبان کوردی در کرماشان به نسبت سنندج و ایلام بیشتر است. همزیستی مذهبی هم در کرماشان سابقه‌ای به طول تاریخ زاگروس دارد، اما بازتابانیدن کرماشان همچون هندوستانِ ایران از زبان آنان نیتی فراتر از احترام به تنوع و پلورالیسم مذهبی را در خود پنهان دارد! این بلیت ورود فارسی کرماشانی به صحنه نمایش شهر است که در ساندویچ تنوع لهجه‌ای ما، خود را خزانیده است.
در نمایش آنان هر عشیره کورد یک قومیت تعریف شده و تفاوت تلفظی یک واژه کوردی مبنای تئوریزه کردن جدائی زبانی می‌شود! و یک پارچگی کوردی این جغرافیا تقسیم بر تعداد قبایل موجود میشود!
از این گذر کرماشان، هندوستان نمناک زبانی شده و آنها (فارس کرماشانی) در این رطوبت و تنوع ریشه خواهد دوانید!
مرداب است و هزاران علف هرز که باد دانه هایشان را پاشیده است!
در واقع تنوع زبانی در کرماشان، کوردی به علاوه یک است! که یادگار حمله بای سنقر و سلجوق است. اگر این تنوع ده هزار نفر ترک در برابر ٢.۵ میلیون نفر کورد هندوستانی شدن است!
کدام شهر دیگر ایران بمبئی نیست!؟
عشیره و مدیریت شهری!
نبود تجربه دمکراتیک و خلاء نهادهای لازم در توسعه سیاسی، سیاست ورزی در جامعه ایرانی را به سمت حرکت‌های توده‌ای و تلاشی برای وصل شدن فردی به نهاد قدرت و امکان بهره مندی از مزایای اقتصادی قدرت فروکاسته است. استفاده از احساسات مردم و پوپولیسم در فقدان رشد سیاسی و نهادهای اجتماعی، به شیوه مرسوم تبلیغات بسیار کسان بدل شده است، عیان‌ترین بروز این ناکارامدی در ذهن مردم شوراهای شهر و سطوح مختلف نمایندگی است. این پدیده نه نان برنجی است که سوغات کرماشان باشد و نه آشی است که با رووین دان طبخ شده باشد. اما بازنمائی آن رفتار به عنوان نتیجه “قوم مداری” در کرماشان و توجیه رفتار بعضی از مدیران شهری کرماشان به عنوان نتیجه “عشیره بودن” کورد! چوب جدید آنان در راندن کورد به حاشیه سکوت شده است. مدیران و نمایندگانی که یک بار نه از زبان مادری حرفی زده اند و نه حتی یکبار به غلط بودن سیاست اقتصادی مرکز محور اشاره ای کرده اند، ولی بارها رگ غیرتشان از جعل نام خلیج فارس توسط اعراب باد کرده است، کنون باد روی دست رای دهندگان کورد می خوانندشان!
درست است که در ایام انتخابات تبار عشیره ای کاندیداها یک مزیت مفت و بی مسئولیت محسوب می‌شود، اما نه لک بودن و نه جاف بودن یا کلهر بودن کسی به توانائی های کسی افزوده‌ای کرده و نه دلیل ناتوانی آن کس محسوب میشود!
اگر “گرای” ناکارامدی شورای کرماشان قومی است، “گرای” فلج کننده شورای شهر تهران و دیگر شهرهای مرکز چیست؟
در ورای تمام استدلالات آنها، اراده آسیمیله کردن نهفته است.
ادامه خواهد داشت…

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
هشدار اربیل به گروه های اپوزیسیون کرد در اقلیم کردستان

سخنگوی هیئت وزیران اقلیم کردستان عراق، گروەهای مسلح مخالف ترکیه و ایران که در خاک اقلیم مستقر هستند را متهم کرد با اقدامات خود اربیل را در موقعیت دشواری قرار داده اند و تصریح کرد که تداوم وضعیت موجود، قابل قبول نیست.

مطبوعاتی که چراغ آن روبه خاموشی است

فردین کمانگر رئیس کمیته حقوقی خانه مطبوعات و رسانه های کشور ریگا کوردستان – سرویس حقوقی ریگا کوردستان – ۹۸، سال خوبی برای مطبوعات کشور نیست سالی که مشکلات اقتصادی و بحران کاغذ دست به دست هم داده که رکن چهارم دمکراسی را در گیرودار بحران قرار دهد. افزایش قیمت‌ها و ایجاد نابسامانی اقتصادی از […]

زروان ؛ خالق اهورامزدا و اهریمن

 ”زروان “ خداى اصیل و قدیم قربانیها کرد شاید فرزندى بیابد و او را “اوهرمزد” نام نهد. بعد از هزار سال قربانى دادن از مؤ ثرترین قربانى هاى خود، به شک افتاد. عاقبت دو پسر در شکم او موجود شد (در شکم زروان )؛ یکى اوهرمزد که قربانى ها به نام او کرده بود، و […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.