رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ | 18 Jan 2020
خانه » تحلیلی » همەی مردان عشیره و آبیاران نیزار!
همەی مردان عشیره و آبیاران نیزار!

تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

اگر در قرون پیش بدنیا می آمدیم موافق مقتضیات عصر خویش براین باور بودیم:

“هرچە درجامعە می گذرد و هر قدٓرٓی کە ازقضا برما می رسد، چارەای بجز تسلیم، رضا و قبول نداریم”.
در اروپای قرن دوازدهم راجر بیکن محققان را ندا سرداد کە سلطەی احکام جزمی و یوغ سنت گذاران و سنت پرستان را درهم شکنید – یا بە زبان سادەتر، عقل هم یکی از نعمت های الهیست و در خلق آن حکمتی است پس از عقل خود هم بهرەمند شوید همان گونه کە از زبان خود بهره می جوئید و البتە از غریزه بیشتر! – با این ندا، آهستە آهستە تحولات اجتماعی، دنیای تاریک قرون پیشین را فرو ریخت و جهان را در نوزایش ترقی های تازە پیش انداخت.
اما دست وپا زدن در افکار پوسیدە در قرن ٢١ در جوامع توسعه نیافته هنوز دوام یافته و کم نیستند کسانی با عناوین و القاب مدرن، ولی با زیست جهان قرون وسطایی کە عتیقەوار به تلف کردن اکسیژن و منابع رو به کمی حیات و محیط مشغولند!
دنیا در تلاش روزانەی کشف فضا می باشد، ولی اینان هنری جز سر فروکردن کبک وار در برف سرد جهالت موروثی و نازیدن بە کهنە ریگ اجدادی ندارند!
چرا؟
چون هیچ محصولی برای تولید کردن ندارند، و تنها انگل تولیدات دیگرانند و نشخوار کنندەی خورش میراثند!
در کرماشان، کهنەپرستان ایل گرا و پان های به واقع کم عٓرض و بی عرضه کە بسیاری از آنها مدرکی دانشگاهی هم بە تنبان تنگ عناوین عشیرەای خود زدەاند بە مانند دوران تاخت و چِراها در ایل زیست خود، به تکرار ایل بازی و ایل گرایی و غارت به رسم عادت، ولی اینبار نه از سر نیاز بلکە از سر بی فایدەای خویش مشغولند! و انگار نە انگار کە شهر نشین اند و دانشگاه چراگاه نیست!
اینان مصداق دانشمندی بی اندیشمندی اند و بس!
هم گرایی در انسان های ابتدائی نوعی سنجش بی مدارای نمودها است، نوعی تمایل سخت عاطفی، این عواطف پیشامدرن وقتی سوار بر برساختی مدرن مانند تصمیم جمعی و یا تعریف فردی و یا نهادی مدرن می شوند، آن را بە سمت ارتجاع و صلبیت پیش می برند. در جوامع مدرن و امروزی منافع و مصالح معنای پیوندهای نوین مردم اند، و در کرماشان پان ایل ها گرەای کور بر طناب بلند مشکلات هم گرایی شهر هستند نه حلی بر آن!
اما واکاوی نقش اجتماعی این افراد و علت یا علل چگونگی منافع آنها پاسخی است کە کرماشان سال ها است برای دست یابی بە آن تقلا می کند. که همان ناتولیدگری و داشتن هیچی بزرگ در چنته است، و همه می دانیم که روح زمانه و معنای جهان جدید تولید مدرن است!
و آخر سخن اینکە چنین رفتارهایی در کرماشان دیگر دارای مقبولیتیی اجتماعی نخواهد بود. شاید روزگاری نوستالوژی آرامش و تکرار زندگی از دست رفته یا خاطرە و طعم وبویی برای بسیاری از قربانیان تحولات و اجبارهای توسعه ناقص و مدرنیته تحمیلی ونیمەکاره را دراین شهر یادآور بود ولی امروزە، با نقش آفرینی و مسئولیت پذیری نسل نو، و غلبه ارزش های اجتماعی نو و بازیگران نهادهای نهادینه شدەی دنیای جدیدمان در تعریف هویت کرماشان و درک نیازهای مدرن آن را دیگر به هر نامربوط، نامحرم و نادانی نخواهیم سپارد.

 

مصطفی باقری آشنا

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
هشدار اربیل به گروه های اپوزیسیون کرد در اقلیم کردستان

سخنگوی هیئت وزیران اقلیم کردستان عراق، گروەهای مسلح مخالف ترکیه و ایران که در خاک اقلیم مستقر هستند را متهم کرد با اقدامات خود اربیل را در موقعیت دشواری قرار داده اند و تصریح کرد که تداوم وضعیت موجود، قابل قبول نیست.

مطبوعاتی که چراغ آن روبه خاموشی است

فردین کمانگر رئیس کمیته حقوقی خانه مطبوعات و رسانه های کشور ریگا کوردستان – سرویس حقوقی ریگا کوردستان – ۹۸، سال خوبی برای مطبوعات کشور نیست سالی که مشکلات اقتصادی و بحران کاغذ دست به دست هم داده که رکن چهارم دمکراسی را در گیرودار بحران قرار دهد. افزایش قیمت‌ها و ایجاد نابسامانی اقتصادی از […]

زروان ؛ خالق اهورامزدا و اهریمن

 ”زروان “ خداى اصیل و قدیم قربانیها کرد شاید فرزندى بیابد و او را “اوهرمزد” نام نهد. بعد از هزار سال قربانى دادن از مؤ ثرترین قربانى هاى خود، به شک افتاد. عاقبت دو پسر در شکم او موجود شد (در شکم زروان )؛ یکى اوهرمزد که قربانى ها به نام او کرده بود، و […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.