فاجعه حضور

  • توسط
  • ۱۳۹۶-۰۱-۳۰
  • ۰

ریگا کوردستان – سرویس سیاسی – کیومرث فتحی

در روزهای ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری شنیدیم که کسی با ادعای نبوت برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران نامزد شد!
او شاید از مسیر گناه نفی خاتمیت و ادعای وحی، سر بر دار بنهد ولی فعلا فقط یک کاندید است و منتظر تایید صلاحیت.
البته در مملکتی که هر روزه از غیب طلب کمک میشود و رئیس جمهور آن هم معجزه هزاره سوم نامیده شده و شبکه رمال های ریاست جمهوری تشکیل داده بود، کار او چندان هم عجیب نیست.
نیم نگاهی به لیست کاندیدها و سابقه حضور چنین افرادی ما را به یک پرسش نزدیک میکند و آن هم این که؛ سیاست در مملکت ما از نظر مردم چقدر امری جدی محسوب میشود؟
اگر از مسیر شعار تاریخی حاکمیت فعلی که “#سیاست_ما_عین_دیانت_ماست” به امر سیاسی در ایران نزدیک بشویم، قطعا مسئله جدی است. ولی اگر از زاویه کاندیدها به سیاست در ایران نظری بیفکنیم، در این نما چندان جدیتی از طرف مردم دیده نمیشود.
حتی اگر بیشتر از ٩۵ درصد یک جامعه آماری(کاندید شونده ها) در عمل سیاسی در ایران با رد صلاحیت از جدیدت انتخاب محروم بشوند، اما از لحاظ سیاسی آنها اکثریت مطلقی خواهند بود که از ناحیت احترام به #علم_ریاضی جدی خواهند شد.
آن اکثریت مطلق نه برنامه ای دارند و نه تجربه ای و نه تخصصی، تعداد زیادی از آنها حتی #ثبات_روانی هم ندارند ولی همه انتخابات را در سطح توان خود دیده و خود را مستحق میدانند.
#یک_جای_کار_می لنگد!
#کجای_کار_لنگ_است؟
فردریش نیچه خلق فاجعه در سیاست را نتیجه تقدم آزادی بر آگاهی میدانست، از آنجا که جامعه ایرانی را نمیتوان با هیچ معیار غربی آزاد دانست، ما با همین معیارهای شرقی خودمان #فاجعه_حضور در ایران را با شم ای ایرانی آگاهی نیچه ای را با استبداد شرقی خودمان گره میزنیم و از طناب مدرنیته دوباره به عمق #سنت خود باز می گردیم.
و آنک فاجعه
١
چینی آگاهی
آگاهی البته از نوع سیاسی آن، اگر هر نوع خاستگاه رسانه ای داشته باشد، به طور یقین محصول آگاهی بخشی صدا و سیمای محترم به عنوان مهمترین رسانه ایرانی نخواهد بود. آگاهی سیاسی اگر از امکان بیان و امکان نقد و تضاد و تضارب آرا نتیجه شود قطعا چیزی ماهوی فضای نقد ایرانی خواهد بود. اگر از تضاد منافع و تداخل منافع طبقات حاصل شود، با ضعف نهادی که در سازماندهی اصناف و طبقات در ایران موجود است دوباره چندان مصداق و امکان تحقق در ایران نخواهد یافت. در نهایت اگر محصول روشنفکری و رشد علوم انسانی باشد که از بیخ و بن نفی شده و تقلیل یافته خواهد بود.
اما اگر بشود آگاهی سیاسی را وطنی کرد و نوع چینی آن را وارد کرد چه؟
ما که ید طولای در باب منشور بافی و معادل سازی داریم. میشود به آسانی در مجموعه علائق و سلایق خود نام گذاری کرد.
٢
فقدان تحزب
غیر از یک دوره خلاء قدرت ١٢ ساله(٢٠ تا ٣٢)، قدرت گرد شونده در ایران و توجیهات گرد شده بر مرکز قدرت سیاسی در ایران، همواره تحزب را معدل تخریب خود دانسته و فراتر از نقد، آن را نفی کرده است.
دوگانه #امت_مومن، دسته واژه ای که غیر از کاربرد تاریخی مذهبی آن، کاربرد سیاسی هم پیدا کرده است.
فرد مؤمن این جسارت را دارد که بالاتر از وظیفه ای جمعی و گروهی، با یک قرائت دینی به امر نمایندگی پرداخته و با درک این مهم که عقیده در ایمان نظر شخصی محسوب نمیشود و گاها رسالت است. او همیشه آماده است خود را وقف خدمت امت و صرف هدایت امور بشر و مدیریت جهان بکند.
مهم نیست که وقف چیز دیگری است و مدیریت علم است و از هدایت امور اصفهان نمیشود به نصف دیگر آن که مابقی جهان است رسید!
در نهایت خلاء نهادی حزب در عمل و نفی آن در نظر برای سیاست ورزی به بلوای حضور مؤمنین در ثبت نام می انجامد.
شاید اکنون با تمرکز شدید قدرت و توان رد صلاحیت و دست اندازهای امنی از سرعت آنان کاسته شده باشد، ولی آنها در هر امکانی حاضرند خود را بروز دهند!
٣
توهم دانایی
صحنه هنر نمائی هموطنان در #مسابقات_اطلاعات_عمومی فقط به قصد طعمه جایزه نیست. این نمایشنامه توهین به مقام عظمای انسان در عصر مدرن و توهین به هزاره سوم به قصد حضور است که با فرض دانایی سوژه خود تخریبگر صورت پذیرفته است. همین هموطن که قبلا از فضاحت سایر هموطنان قهقهه سر داده است، هیچگاه عرق شرم نخواهد ریخت اگر خودش هم در آن جایگاه باشد.
او شریک نادانی جمعی است چون همگان مثل خودش در توهم دانایی جمعی شریک اند!
توهم دانایی شاید بخار توهم آریایی اصیل بودن باشد و یا از نتایج احتکار هنر نزد ایرانیان باشد و یا شاید دستپخت سیاسی نخبگان باشد، اما نتیجه مستقیم آن صاحبمندی در نظر و سیاستمداری در عمل عمومی شده است.
۴
جسارت عمل
عبدالکریم سروش وسع نظر را مقدم بر شجاعت در عمل میدانست و از آن ریسمان فردی تنپوش شکست جمعی اصلاحات را میبافت. اما این فرض برعکس اش بسیار صحیح تر است.
این تنگی نظر و تقلیل است که اکثریت را خرامان خرامان به کارناوال تکرار حضور و بروز می کشاند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار