ئامووزش رێنۊس کوردی (بەش ١)

  • توسط
  • ۱۳۹۶-۰۳-۲۰
  • ۰

رێگا کوردستان – بەش کوومەڵایەتی

زوان داڵکه‌ی شیرن ترین زوانێکه ک هه‌ر که‌سێ مه‌توێنێ ئه بێنێرا گه‌پ بەیتێ‌ و هەست ده‌ر‎ۊنێ وژ ئه‌ بێن بووشتێ. ئیمروو هه‌ر که‌سێ ک نه‌توێنێ ئه زوان دا‌ڵکه‌ی وژا ‎بنۊسێ و بخوه‌نێ ئه بێنه مووشنێ بێ ساواد، “جنوا ئسپیترمه‌ن” مامووستا زوان شناسی زانکوو میشیگانه مووشێ زوان داڵکه‌ی هوڤییه‌ت ئاێمه مه‌سازێ.

رێنۊس کوردی ئه دو جوور لاتین و ئارامییە (جوور فارسی و عەره‌بی) مه‌نۊسرێ.
یه‌کێ ئه‌ژ سه‌ر گوڵه‌ل خاس بین رێنۊس کوردی یه‌سه ک هه‌ر ئه جووره ک گه‌په مه‌ین هه‌ر ئه جووریجه مه‌نۊسین، ئه نام ئێ رێنۊسه هڵەل ئمڵائی فره‌هان که‌ما بییه و خه‌ڵک کورد ئه هه‌ر زاراوه و له‌هجه‌ێکا مه‌توێنن گشت ته‌وانائیه‌ل ڤتنی زوان داڵکه‌یان دورس و پووڕیا به‌ێرنه‌و کار و په‌ێڤه‌نه‌ل نۊسری دورسانێ ئه گه‌رد یه‌ک داشتۊ.
ئه‌ڵفبا کوردی ئه‌ژ پیته‌ل: ئ، ا، ب، پ، ت، ج، چ، ح، خ، د، ر، ڕ، ز، ژ، س، ش، ع، غ، ف، ڤ، ق، ک، گ، ل، ڵ، م، ن، و، ۊ، ۆ، وو، ه، ی، ێ دورس بییه ک ئه نام بڕێ ئه‌ژ زاراوه‌ل کوردی تاک تۊکانێ نمووشرێ.
پیت ئ: ئنسان، ئراز، ئراگیردێ، ئشکانن، ئراده
پیت ئ: ئه‌گه‌ر ئه‌ر ئه‌ڤه‌ڵ وشه باێ ئه‌ جووره‌لێ ک ئه ژێر ماریمن مه‌نۊسرێ

پیت ئا: ئاز، ئازا، ئاژاشکی، ئاو، ئایل، ئاسن، ئاگر، ئاساره
پیت ئو: ئوستان، ئوزر،
پیت ئوو: ئووردی، ئووسا، ئووره
پیت ئی: ئیلام، ئیمه، ئیسکه، ئیسا، ئیواره
پیت ئه: ئه‌خت، ئه‌سر، ئه‌سکه، ئه‌خنکه، ئه‌زار، ئه‌زه‌ر، ئه‌تره‌ش، ئه‌گه‌ر

هەمیش هەس…
بێژه‌ن همه‌تی

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اخبار