رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ | 16 Apr 2021
خانه » اخبار » شیرکوشناسی در تهران
شیرکوشناسی در تهران

تاریخ انتشار : 2 مارس 2018

ریگا کوردستان – سرویس ادبی

بە همت موسسەی فرهنگی هنری نشانه در تهران، و در قالب نشستهای ماهیانەهای نقد کتاب ترجمە، و با همکاری نشر چشمه و انتشارات سرزمین اهورایی، در روز چهارشنبە نهم اسفند ماە ۱۳۹۶ و از ساعت هجدە لغایت بیست و یک، مراسم نقد و خوانش منتخب اشعار کوتاە عاشقانەی کردی شیرکو بی‌کس، شاعر جهانی کرد، در تهران، کتابفروشی نشر چشمە واقع در خیابان پاسداران برگزار گردید.
در این مراسم فریاد شیری، شاعر و روزنامەنگار کرد دینەوری کرمانشاه، بە عنوان مترجم این کتاب، سابیر هاکا شاعر کرد سنندجی بە عنوان مجری و مصطفی بیگی متخلص بە “رودوس فەیلی”، شاعر و روزنامەنگار و منتقد ادبی کرد فەیلی ایلامی، حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم، کاک سابیر بە معرفی اجمالی شیرکو و فضای شعری او پرداخت و سپس کاک فریاد بە معرفی کتاب “عاشق شدن در ساعت بیست و پنج” و چگونگی انتخاب شعرهای این مجموعە پرداخت.
در ادامە نیز مصطفی بیگی بە نقد و خوانش چند شعر کردی از شیرکو و ترجمەی فارسی آنها پرداخت.
او در ادامە شعرهای منتخب شیرکو و نیز دستآورد شیری در انتخاب این مجموعە را در تحلیل نمود و افزود کە فریاد در این مجموعە، منتخبی از اشعار عاشقانەی شیرکو را در قالب تلاش ۲۴ سالەی شیرکو از اواسط دورەی شاعری تا اواخر این دوران جمع‌آوری نمودە و بە منظور همەشمولی در اشارە بە مفاهیم و شگردهای شاعری او، این مجموعە را ترجمە نمودە بە نحوی کە این زاویەی دید را ایجاد نمودە کە شیرکو برخلاف تصور عمومی ایرانیان، یک شاعر صرفا مبارز نبوده بلکە بە استناد این اشعار و نیز فهرستی کە در موخرەی این کتاب آوردە، شیرکو، عاشقی مدرن و امروزین بودە کە در ۴۲ مجموعەی شعری خود، صرفا دهمین مجموعەاش با نام “کشکول رزمندە” شعر مقاومت بودە کە در سالهای ۱۹۸۴ – ۱۹۸۵ میلادی آن را بە چاپ رسانیدە و او در مراحل پایانی عمر شریف خود، با انتشار چهل و یکمین مجموعەی شعری‌اش به نام “ئیستا کچیک نیشتمانی منە / حالا وطنم دختری‌ست” در سال ۲۰۱۲، حتی از حصار تنگ ناسیونالیسم کردی را کە لازمەی و پروردەی ذهن پرورش یافتەیاو در دوران گویندگی رادیو چریکی مبارزین کرد در مبارزە با حزب بعث صدامی و دوران تبعید و زندان در صحراهای الرمادی عراق بودە، بە عنوان انسانی زبان آموختەی سوئدی و مقیم اروپا، کە معنا و مفهوم فرهنگ و ادبیات مدرن را درونی کردە، حتی از جهان‌وطنی نیز عبور کردە و بە لازمانی و لامکانی رسیدە کە از هر چە رنگ کە تعلق پذیرد، رهایی یابد.
بیگی در ادامە بە حسن انتخاب نام مجموعە توسط شیری اشارە کرد و افزود شیرکو در شعر “عاشق شدن در ساعت بیست و پنج” نیز وجهەی دیگری بە شورشگری خود دادە، تفنگ را کنار نهادە و با شعر و اکسیر عشق بە مبارزە با دو ذهنیت پرداختە، در ابتدا ذهنیت همرزمان سابقش کە چنان در مبارزە مسلحانە و ایدئولوژیک و حزبی خود غرق شدەاند کە از هیچ کوششی ولو کشتن کردها، در جنگ داخلی موسوم به “براکوژی / برادرکشی” نیز درنگ نکردەاند و در رقابتهای اداری نیز چنان او را بە سطوح آوردەاند کە عطای وزارت در اقلیم را بە لقایش بخشیدە و باز هم نشان دادە کە فقط میتواند شاعر باشد نە چیز دیگری، و آن هم شاعری در همەی لحظات زندگی، حتی زندگی اداری‌اش، و البتە با افق جدیدی کە فریاد برای ما خلق کردە، شاعری عاشق‌پیشە، دومین وجهەی مبارزاتی او، یک خلق بزرگ بودە، افزودن یک ساعت بە بیست و چهر ساعت، یک روز بە ایام هفته، یک فصل بە فصول و یک ماە بە دوازدە ماە سال می‌باشد، و با این خلق بزرگ و مدرن او از نرم موجودی کە ساختەی ذهنیت دیکتاتور عراق و حتی ترکیه بودە کە در جهان چنین وانمود کرده کە کردها مردمانی کوهی و وحشی و غیرمتمدن و خونریزند، نشان دادە کە نە تنها اینگونە نیستند بلکە می‌توانند بە مدد عشق و نە خون و خونریزی، چیزی بر تقویم جهان بیفزاید نە بکاهد.
بیگی در ادامە بە سابقەی ترجمەی اشعار شاعران کرد و بە ویژە شیرکو توسط شعرای بزرگی همانند شاملو، سید علی صالحی، فریاد شیری، کریم مجاور، علیرضا قزوە و … در کتب و نشریات معتبری همانند آدینە و دنیای سخن، ادبستان، سورە و آوینەی کردی کە بنده نیز در دهەی هفتاد در هتل قناری و از برای این مجلەی کردی ـ فارسی، با ایشان افتخار مصاحبە کردن را یافتم، چاپ می‌شد، در کنار شعر مقاومت فلسطین، شعر پایداری کردی، تاثیری شگرف بر شر پایداری فارسی گذاشت و بە دلیل یکی بودن مبانی و مفاهیم شعر و فرهنگ کردی و فارسی کە هر دو در حوزەی تمدنی و تاریخی و فرهنگی ایران زمین، قابل بررسی می‌باشند، حتی تاثیری بەسزاتر از شعر مقاومت فلسطین، در ادبیات پایداری ایران موسوم بە شعر دفاع مقدس، ایجاد نمود و البتە از دهەی شصت هجری شمسی و حتی دهەی پنجاە این تاثیرگذاری بەشکل جستە گریختەای آغاز گردید.
در پایان حاضرین بە پرسش و پاسخهای جمع حاضر پاسخ دادند،
در این مراسم علاقەمندی از شهروندان تهرانی و کرد و بلوچ و شمال و مرکز کشور نیز حضور یافتە بودند.

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
رودخانه راوند در اسلام آباد غرب قتلگاه ماهیان

مرگ آبزیان رودخانه راوند اسلام ابادغرب در چند روز گذشته نگرانی اهالی این منطقه را به همراه داشته است، اتفاقی که هنوز محیط زیست نتوانسته جواب قانع کننده‌ای برای آن داشته باشد. به گزارش ریگا کوردستان  به گفته‌ی اهالی روستای لٌر در حاشیه رودخانه‌ی راوند سالهاست که این محدوده در اواخر پاییز بوی مرگ می گیرد و […]

سردرگمی وبلاتکلیفی مردم نسبت به امهال وامها

بعد از زلزله و اتمام امهال دو ساله وامها مسئولین وعده امهال یکساله و بعد از آن امهال ۶ ماهه وام را دادند و دوباره با وعده امهال ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت دل مردم بینوا را شاد کردند. اما غافل از آن که فقط وعده وعید بود. امروز از طرف بانک ملی شهر باینگان […]

ابتلای ۱۴ مورد دیگر بە کووید۱۹در اقلیم کردستان

ریگا کوردستان بر اساس اطلاعیەی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین وزارت بهداشت اقلیم کردستان، نتیجه‌ی آزمایش کرونای  ۹ زن، ۴ مرد و ۱ کودک  در محلەهای “سیداوه”، “روشنبیری”، “پیشمرگه”، “زین‌سیتی” و ” ماموستایان” مثبت اعلام‌شده است. در این اطلاعیەی وزارت بهداشت اقلیم کردستان همچون اطلاعیەهای قبلی اعلام‌شده است کە اکثریت مبتلایان بە ویروس کرونا در اربیل […]

مصاحبه آرشیو
مهار و مدیریت آتش در فصل گرما فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است

مدیرکل بحران استانداری می گوید؛ علی رغم وجود هماهنگی‌های مطلوب بین دستگاه‌های اجرایی، آمادگی و مدیریت فرمانداران، تقویت و افزایش تجهیزات اطفای حریق کماکان مهار و مدیریت آتش سوزی‌های احتمالی در فصل گرما به ویژه در مراتع و جنگل‌ها را فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است.

سخنگوی نیروهای ائتلاف: به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد

سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، از کاهش نیروهایشان در عراق خبر داد و اعلام کرد؛ تعداد بیش از ١٠٠٠ سرباز را کاهش داده‌اند ولی همچنان به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد . ریگا کوردستان؛ مایلز کاگینز، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، به کردستان ٢۴، گفت؛ پس از پیروزی نیروهای عراق بر داعش، ائتلاف بین‌المللی […]

افسار گسختگی شیوع کرونا در کردستان

ریگا کوردستان، آرزو فلاحی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با بیان اینکه از ۸۹۵ نمونه گرفته شده تا امروز ۱۱ فروردین در استان، نتیجه تست ۴۲۵ نفر مثبت و ۴۱۵ مورد منفی است، گفت:  موارد مثبت به تفکیک شهرستان  های استان شامل  سقز۱۳۸، بانه۸۱،سنندج۹۳، کامیاران۱۳، قروه ۳۴، مریوان ۱۳،دیواندره ۱۸،بیجار ۲۳،دهگلان۹، سرواباد ۳ […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.