فَر عشیره ای و مردان مسلّح به‌غلط مصطلح!

عشایر زمانی ذخایر نامیده شدند و بودند! مردانی مسلّح در مرز و ارتفاعات و البته بی هزینه! جنگ جویانی سرسخت که توانایی تغذیه ایشان از دانه بلوط آنها را بیمه هر نوع بلا و خشکسالی هم کرده بود! آنها که بیشترشان خُمس و زکات هم نمی پرداختند و اکثراً غارت را حرام نمی دانستند، آنچه که آنان را به بهشت برین خواهد برد تنها شفاعت”شامامه‌ی” و “خاسعەلی” نیست! بلکه زیستشان در چهار چوب اصول راستی و مردانگی موروثی و تولیدگریشان است، چیزی که مفیدترین میراثشان بود.
انگل نباش! حتی اگر تولیدت “چوخه”ای باشد از پشم گوسفند و “رؤن دانی” باشد که تنها حافظ امروزی بوها و طعم های زندگی در دالاهوست!
خدا خانهایمان را بیامرزد و خاندانهایمان را حفظ کند، ولی شایستگی بی عرضه گان بیشتر از رسوایی دو عالم نیست!
عشیره پاسخی بود به نبود دولت در زاگروس!
عشیره پاسخی بود به طَمَع تجاوز و تاخت‌وتاز همسایگان کویری کورد به کوهستان سبز!
عشیره فهمی بود از درک برکت باران پاییز و بهار برای تولید دوگانه!
ولی میراث خوار عشیره کیست؟!
کسانی که هنوز انقلاب سفید را درک نکرده اند و همه یا رعیتشان اند یا رقیب!
کسانی که هنوز هویتی مدرن کسب نکرده¬اند، حتی اگر مدرک مدرنی هم در قاب یا پستویِ کورِ خانه‌شان دارند و سالی یک بار گَردَش می¬گیرند و روزی یک¬بار گِردَش می گردند!
کسانی که هنوز معنای “غارت مال” را در قحط سالی درک نکرده‌اند و در پی دزدی اموال دیگران در این خشکسالی طبیعت و خشکی فصل هویت کرماشان اند! و در کل همه ناتولیدگران افتاده در زمان مدرن و بدور از هویتی برخاسته از مدرنیته!
خطرناک ترینشان از این گونه، دزدان تاریخ و زبان خواران‌اند!
کرماشان را نه عثمانی توانست اشغال کند و نه انگلیس، و تاختشان بر شهر اتفاق بود نه تحول!
کرماشان را نه پهلوی توانست ببلعد و نه اژدهای دولت مدرن؛ چه برسد به هضم و دفع آن دردهان و معده‌ی یک ایل گرا!
اندک زمانی است که میراث خواران غارت و چَپَو و ناآگاهان از تاریخ و “مێژوو” در صدد تعمیم هویت ایلی خویش در پاسخ به بحران هویت شهراند و بر بیهودگی خود عصبی و سوار بر موج کرماشان دوستی و کرماشان نافهمی سوران!
فَأَیْنَ تَذْهَبُون؟!
به کجا می‌روند چنین ابلهانه؟؟؟ به هر کجا که در آن فهمی از تاریخ نباشد!
به چه کار آیند این کارگران حمل حماقت تاریخی؟ به کار بنا کردن یادبود پیکر بلاهت در شهر و گسترش مرزهای حماقت بشر کورد!
دیر یا زود سوران نادان از واقعیت کرماشان و دارای رسانه، آنها را به قدر وزن خود محترم خواهد شمارد و از شراکت در بلاهتشان شدیدا پشیمان خواهد شد.
دیر یا زود دیگرانِ عصبانی و پر تعدادتر و درست‌تر در تحلیل و نزدیکتر به واقع، آنان را مطرود خواهند کرد!
امیدواریم دانایانی در میانشان برخیزد و با فهم واقعیت به غسل گناه دروغشان بر خیزند!
اینان فقط خاری در مسیراند و استخوانی ناخواسته لای لقمه فهم و هضم تاریخ ما، گلویمان زخم است از هم نشینی با اینان و پایمان خونین است از خارهایشان در مسیرِ بودن در “سەر لەش” جنازه هویت امروز شهر شریکیمان!
ولی برادران نادان را دانایی آموختن اجبار و ما مجبوریم.

“مصطفی باقری آشنا”
کرماشان/ خرداد ١٣٩۵

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار