بایگانی برچسب ها: باغ، مدیریت شهری ، کرمانشاه،

بی تفاوتی مدیریت شهری در برابر نابودی باغات کرمانشاه

  • ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
بی توجهی شهرداری کرمانشاه به حفظ سرمایه های طبیعی شهر ▫️تدارک مصالح برای ساخت و ساز در یکی از باغات تخریب شده مجاور سراب قنبر و بلوار خلیج فارس

اخبار