بایگانی برچسب ها: تخته قاپو ،عشایر،یکجا نشینی،زاگرس

نوستالژی ورشکسته

  • ۱۳۹۵-۰۵-۰۸
ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی در سالیان دور که موج تخته قاپو کردن عشایر شدت گرفت بنیان اقتصاد مناطق کوردنشین و اکثریت مردمان ساکن فلات ایران بر دامداری استوار بود و عشایر در تعداد بیشتر از سایر گروه ها بودند و به تبع حجم اقتصادی بزرگتری هم داشتند. در ادامه با قدرت گرفتن دولت مدرن، […]

اخبار