بایگانی برچسب ها: جدایی انگلیس ،هه لپرکی،اتحادیه اروپا

سری که از سوراخ برداشته شد و دری که بر دروغ بسته می‌شود!

  • ۱۳۹۵-۰۴-۰۵
ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی اولین تجربه توده‌های مردم ایران از اروپا تصویری بود که راویان شهرفرنگ درازای گرفتن چند شاهی به مخاطب ارائه می‌دادند و مخاطب قوزکرده و سر بر سوراخی می‌نهاد که در آن چند عکس از کاخ باکینگهام و برج ایفل و تصاویری دیگر که عموماً از پاریس و لندن بود را […]

اخبار