• صفحه خانگی
  • >
  • خرم آباد، استان لرستان ، شورای شهر، کوهدشت، حقوق بشر،

بایگانی برچسب ها: خرم آباد، استان لرستان ، شورای شهر، کوهدشت، حقوق بشر،

دوومە نام کاسە نمەکەین، کاسەیشم نەشکن

  • ۱۳۹۵-۱۲-۰۹
ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی چند روز پیش ویدیویی منتشر شد که شهرداری خرم آباد منزل یک شهروند را تخریب کردە است. شهرداری بلافاصلە بیانیەای صادر کرد که در آن، تخریب منزل مسکونی این شهروند را بر اساس مستندات حق خود می دانست! چند سئوال در اینجا مطرح میشود: ١- اگر حق با شهرداری ست […]

اخبار