بایگانی برچسب ها: خیانت،کاغذ بازی ،بروکراسی

فتح کارمندی و فاتحان کاغذباز

  • ۱۳۹۵-۰۴-۰۲
خان و بورەکه! وقتی که شامی در آغاز تجربه مدرنیته کرماشانی قرار داشت، برای او بدیهی بود که کورد است. شامی روشن دلی بود که هیچ گاه کورد بودن را از لای جرز کتابهای شرق شناسانه و شکست محورانه و فاتحه نویسی فاتحان به نام تکراری و لوس شده “کورد و کوردستان”(البته با یک استثنای […]

اخبار