بایگانی برچسب ها: رفتار نابهنجار،مردم،جامعه

مقصود از رفتارنابهنجارچیست؟

  • ۱۳۹۵-۰۳-۱۴
کلمه ی نابهنجار یعنی:غیرعادی ،نامعمول وغیررایج و یا بە معنی دوراز هنجار نیزبه کار می رود. برای تشخیص رفتارنابهنجار،چهار ملاک زیر حایض اهمیت اند: – انحراف ازهنجارهای آماری. مانند:قد،وزن وهوش. به این نابهنجاری که بر بسامدآماری استوار است (رفتار نابهنجار)آماری گویند. – انحراف ازهنجارهای اجتماعی مثلا ( شنیدن صدای آدمی) در شرایطی که واقعا کسی […]

اخبار