بایگانی برچسب ها: زن،شکاف جنسیتی،نگاه مرد سالارانه

حقوق مردان ۶ برابر زنان

  • ۱۳۹۵-۰۷-۲۰
ریگا کوردستان سرویس زنان به گزارش ریگا کوردستان به نقل از شرق از حدود یک دهه قبل، به بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در بازار کار، اشتغال و دستمزد توجه شده است و رتبه‌بندی کشورها از منظر نابرابری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و آموزشی انجام می‌گیرد. «گزارش جهانی شکاف جنسیتی» (The Global Gender Gap Report) […]

اخبار