بایگانی برچسب ها: عشایر،کورد،بودجه دولتی ،بورژوازی،

“چلکن ده وله مه ن” ما و بورژواهای کثیف آنها!

  • ۱۳۹۵-۰۳-۱۴
هرچند قدرتمندان و دولتمندان جامعه کوردی، عشیره زیست بودند و عشایر هرچه را رعایت کرده باشند، بهداشت را رعایت نمی کردند ولی این اصطلاح “چرکن ثروتمندی” اصطلاحی کاملا شهری و از بازی های زبانی سنندجی هاست! که دال بر صفت مشترک ثروتمندان کورد است و آن خصیصه بارزشان که “خسیس بودن” بوده است و اکنون […]

اخبار