بایگانی برچسب ها: عشیره،قوم ،ایل

فَر عشیره ای و مردان مسلّح به‌غلط مصطلح!

  • ۱۳۹۵-۰۳-۲۱
عشایر زمانی ذخایر نامیده شدند و بودند! مردانی مسلّح در مرز و ارتفاعات و البته بی هزینه! جنگ جویانی سرسخت که توانایی تغذیه ایشان از دانه بلوط آنها را بیمه هر نوع بلا و خشکسالی هم کرده بود! آنها که بیشترشان خُمس و زکات هم نمی پرداختند و اکثراً غارت را حرام نمی دانستند، آنچه […]

اخبار