• صفحه خانگی
  • >
  • كرماشان، بیكارترین، روز كارگر، تاق وەسان، مادر، حشر

بایگانی برچسب ها: كرماشان، بیكارترین، روز كارگر، تاق وەسان، مادر، حشر

حشر مادر مردەترین شهر دنیا

  • ۱۳۹۶-۰۲-۱۱
ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی ”حشر” است “حشر” حشر مادر مردەترین شهر دنیا. تو بگو #کلللان! میگویمت #دستهایت_را_از_جیب_درآر! می دانی “کەل”ها را همه کشتیم از #گرسنگی بود، نمیدانم! از #عادت بود، نمیدام! میدانم خاطرەای است “کەل”، در ذهن سنگ، در گوش سنگی #بیستون. ”کلان”صفت اختلاس است “روله”! ”واژەای است نزدیک معنای “دزدی”. تو بگو #پهلوان! […]

اخبار