• صفحه خانگی
  • >
  • محمد صدیق امیری،گفتگوی تمدنها،آپارتایدنرم وپنهان ،استعمارگران هزاره سه،،

بایگانی برچسب ها: محمد صدیق امیری،گفتگوی تمدنها،آپارتایدنرم وپنهان ،استعمارگران هزاره سه،،

دوستی تمدنهاچگونه شکل گرفت؟

  • ۱۳۹۵-۰۳-۱۱
پروردگارباآفرینش آسمانهاوزمین درشش روزبرعرش استیلا وبه تدبیرامورپرداخت. حضرت آدم دربرابروسوسه شیطان به میوه ممنوعه نزدیک تاتوسط خالق ازبهشت به زمین فرستاده شود. قابیل خون برادرهابیل رابه ناحق وبه دلیل حسادت به زمین ریخت تاپروسه خون ریزی وبرادرکشی برروی زمین رقم بخورد. تاریخ بشری جنایتکاران زیادی  رابه خوددید. جنگیز،تیمور، مصطفی کمال، آقامحمدخان،صدام،نرون، آتیلا،استالین، شارون، هیتلر، موسولینی، […]

اخبار