• صفحه خانگی
  • >
  • ناسیونالیسم قومی، دولت هاي ملی، نظریه هاي اقتصاد سیاسی، اتحادیه اروپا، جهانی شدن.

بایگانی برچسب ها: ناسیونالیسم قومی، دولت هاي ملی، نظریه هاي اقتصاد سیاسی، اتحادیه اروپا، جهانی شدن.

جدایی طلبی در اتحادیه اروپا از منظر اقتصاد سیاسی

  • ۱۳۹۵-۰۴-۱۴
مقدمه زمانی که بحث همگرایی مطرح می شود، بی اختیار اتحادیه اروپا به عنوان تنها نمونه موفق عینی آن به ذهن متبادر می گردد. اما در عین حال، اروپا به تعبیری از زمان پیمان وستفالیا و به تعبیری دیگر از زمان انقلاب فرانسه همواره مهد انواع ناسیونالیسم بوده است. امروزه در حالی که ظاهرا پروژه […]

اخبار