بایگانی برچسب ها: هکمتانه،اکباتان

گنبد علویان شاهکار گچ بری سلجوقیان

  • ۱۳۹۵-۰۸-۰۹
ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی ریگا کوردستان بنای گنبد علویان در شهر همدان که تا چندی پیش در محدوده دبستانی کوچک در بافت قدیمی شهر مجالی برای شناساندن معماری منحصر به فرد خود نداشت اکنون پس از آزاد کردن بافت پیرامون و تجهیز محدوده آن در وضعیت مناسب تری قرار گرفته و به دلیل معماری […]

اخبار