• صفحه خانگی
  • >
  • پان ایرانیسم،فاشیست،اتورده،افیون خیالپروری

بایگانی برچسب ها: پان ایرانیسم،فاشیست،اتورده،افیون خیالپروری

پان های پهن شده در پای آثار باستانی

  • ۱۳۹۵-۰۳-۳۰
ریگا کوردستان روژهلات ، شاید بارزترین بروز حماقت وارداتی به کرماشان پان ایرانیسم باشد! دشمن قسم خورده اقلیتهای ایران و متوهمین دولت محور تاریخ نادان ولی تاریخ نویس! پان ایرانیسم که جنبشی افراطی در پاسخ به حقارت و تجزیه و شکست در جنگ های روس و قجر و زبونی و بیگانه پرستی دولت و دولتمردان […]

اخبار