بایگانی برچسب ها: پلنگ ایرانی،بوکان ،کورد

مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در بوکان

  • ۱۳۹۵-۰۲-۰۹
به گزارشخبرگزاریریگا کوردستان ازشهرستان بوکان مسئولان محلی محیط زیست این شهرستان ازمشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در این شهرستان خبردادند ،این در حالیاستکه این نوع از پلنگ سالهاست در این نواحی مشاهده نشده است

اخبار