• صفحه خانگی
  • >
  • کامل، مریوان ، فقر ، معلول جسمی حرکتی ، حق بر سلامت، حقوق بین الملل سلامت ،حق بر درمان ، مستمری کمیته امداد ،

بایگانی برچسب ها: کامل، مریوان ، فقر ، معلول جسمی حرکتی ، حق بر سلامت، حقوق بین الملل سلامت ،حق بر درمان ، مستمری کمیته امداد ،

نگاهی بر حق بر سلامت از دیدگاه حقوق بشر

  • ۱۳۹۶-۰۱-۰۳
ریگا کوردستان – سرویس حقوق بشر  مفهوم حق بر سلامت همواره مفهومی پر از ابهام بوده است چرا که محتوی و ماهیت عناصر آن به خوبی قابل تشخیص و قابل تجزیه نیست . حقِ بهرهمندی ازعالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین توصیف میشـود کـه برای تحقق و بهره مندی از سایر حقها […]

اخبار