• صفحه خانگی
  • >
  • کرسی کوردی، چڕین، روغن کرماشانی، معماهای کوردی ، شەوچەڕە، شبه قاره هند، شەوچلە ،

بایگانی برچسب ها: کرسی کوردی، چڕین، روغن کرماشانی، معماهای کوردی ، شەوچەڕە، شبه قاره هند، شەوچلە ،

ًًپژوهشی در شەوچلەی کوردی

  • ۱۳۹۵-۰۹-۳۰
ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی شەو چلە(شب یلدا): یلدا واژەای سُریانی بە معنی میلاد و تولد است، این واژە در فرهنگ کوردی واژە ای جدید می باشد کە با رشد ارتباطات و رسانەها کم کم می رود کە جای واژە کهن “چلە” در فرهنگ کوردی را بگیرد، و این واژه را که یادآور این آیین […]

اخبار