بایگانی برچسب ها: کرمانشاه،کرماشان،کوردستان،کردستان

نقد ایضاحی بر فرهنگ ‌نویسی کوردی

  • ۱۳۹۵-۰۴-۲۰
ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی مقدمه: استان‌ ایلام‌ به‌جهت آن‌ که‌ زمان‌های‌ بسیار مدیدی‌، جزیی‌ از استان‌های‌ هم‌جوار بوده؛‌ در باب‌ تاریخ‌، زبان‌ و ادبیات‌ آن‌، کتاب‌های‌ قابل‌ اعتنایی‌ نگارش‌ نیافته‌ است‌. محققین‌ و مستشرقینی‌ که‌ در باب‌ احوال‌، زبان‌ و آداب‌ ساکنان‌ غرب‌ کشور، کتاب‌ یا مقالاتی‌ به‌ رشته‌ تحریر در آورده‌اند به‌ دلایل‌ […]

اخبار