• صفحه خانگی
  • >
  • کودکان و نوجوانان، سادگی و روانی، عدم پیچیدگی"واران وارێ وە خشێ، موسیقی، گلچین گیلانی،

بایگانی برچسب ها: کودکان و نوجوانان، سادگی و روانی، عدم پیچیدگی”واران وارێ وە خشێ، موسیقی، گلچین گیلانی،

زارووانە/نگاهی به شعرهای کودکانەی مصطفی بیگی

  • ۱۳۹۵-۱۰-۰۱
ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی  -نویسندەگان: -نبی احمدی “شاعر و منتقد ادبی” – دیانا مرادیان “کارشناس ارشد ادبیات فارسی” شعر کودک، از جملە ژانرهای شعر کوردی است کە هم در فرهنگ عامە و شعر فولکلور کوردی و هم در شعر کلاسیک و نو، خواهان فراوان دارد. سادگی و همەفهمی از جملە شگردهای لازم سرایش شعر […]

اخبار