بایگانی برچسب ها: کورد،لر،قومیت،رقص،موسیقی،زبان

در حاشیه سفر روحانی و عمل جسمانی ما

  • ۱۳۹۵-۰۴-۳۰
ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی   “تنها به خدائی ایمان دارم که رقص بداند…چون ابلیس را دیدم او را جدی و کامل و ژرف و باوقار یافتم، او جان سنگینی بود”فردریش نیچه روحانی به دیار “خوەش نیشان” آمد و رفت و از این آمدن و رفتن نه جاه و جلالی بر ما فزود و نه […]

اخبار