بایگانی برچسب ها: کوردستان،جنگ،سوریه ،ابوبکر بغدادی

ابوبکر بغدادی فرار کرد

  • ۱۳۹۵-۰۳-۰۳
به گزارش ریگا کوردستان از سوریه با نزدیک شدن نیروهای جبهه سوریه دمکراتیک به رقه پایتخت داعش، ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده این گروه از این شهر فرار کرد. منابعی از کردستان عراق اعلام کردند که او به شهر موصل گریخته است. نیروهای جبهه سوریه دمکراتیک با بیست و پنج هزار نیروی ورزیده به دروازه های […]

اخبار