• صفحه خانگی
  • >
  • کوله بری،مرز،تجارت چمدانی،باشماق،علیرضا آشناگر،باشماق

بایگانی برچسب ها: کوله بری،مرز،تجارت چمدانی،باشماق،علیرضا آشناگر،باشماق

آیا هیچ حلی بر تراژدی کولبرکشی وجود ندارد؟

  • ۱۳۹۵-۱۱-۱۳
ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی  اگر همه مین ها برداشته شوند! اگر مرگ هر کولبر بر قاتلش مسئولیتی بیافریند! اگر اقتصاد ایران محدود به مرکز نباشد! در حال حاضر پنجاه درصد صنایع ایران محدود به شهر تهران و حومه آن شهر میباشد! اگر اسکله های فراقانونی جنوب بسته شوند! چون آن وقت “برادران قاچاقچی” احمدی […]

اخبار